2008-06-21

Nysvensk

Se här ett ord som haft olika betydelser...

Idag är nysvensk = invandrare. Eller, åtminstone på ett ungefär, i stort sett; jag har på känn att det försökts att få in en nyansskillnad, som skulle göra "nysvensk" till ett bättre ord än "invandrare". (Få se om detta inlägg får kommentarer med lokalvårdare, föryngringsytor, och allt vad det nu är...)

Men detta skulle inte handla om misslyckade försök till förbättrat språk, utan om ironier. För se hur ordet "nysvensk" används i denna text, skriven av grundaren själv på 1970-talet, om en rörelse med sina (något trassliga) rötter i mellankrigstiden:

Den Nysvenska Rörelsen upplevde från början främst fascismen men även nationalsocialismen som något av en europeisk gryning. Även om man ogillade diktatur och åsiktsförtryck, framstod drömmen om en folkgemenskap, framvuxen ur klassernas gradvisa sammansmältning, som det enda alternativet både till kapitalistisk penningmakt och kommunistisk klassdiktatur. Och det stora korporativa experimentet i Italien upplevdes som fröet till framtidens klasslösa samhälle.

- Per Engdahl, Nysvenska rörelsens historia

Den nya betydelsen har säkert inget med den gamla att göra - så istället för en grov smaklöshet, har vi en hisnande ironi.

Inga kommentarer: