2008-06-23

Lättmetall

Efter knäppa guld-limpan får det bli något lätt...

Eller lätt och lätt - aluminium har ungefär samma densitet som granit. Gör tankeexperiment med gravstenar, flygplan, eller för den delen folie; oavsett hur "stenfolie" skulle te sig, så skulle den åtminstone inte väga mer än den vanliga.

Just ordet "lättmetall" verkar f.ö. avse atomvikten snarare än densiteten. Begreppet är lite suddigt, har inte förstått i vilken mån det verkligen används inom kemin, men någon exakt definition finns inte. Man kan jämföra med "tungmetall", där det ju vanligen är de giftiga som avses.

Ett tips för faktoid-jägarna därute: stämmer det att den ryska tsar-familjen en gång i tiden skaffade sig bordssilver i aluminium? Det skulle alltså ha varit när priset på denna metall gjorde den långt exklusivare än vanligt silver. Bill Bryson nämnde det i sin fina En kortfattad historik över nästan allting, vet att jag sett det tidigare. Är det sant?

Wikipedia (eng.): Light metals

8 kommentarer:

Anonym sa...

Engelska Wikipedia nämner ingen tsar, men berättar att "Napoleon III was said to have reserved a set of aluminium dinner plates for his most honored guests." (Ingen källa angiven.)

Jag har för övrigt bestick i aluminium undanstoppade någonstans, fast av lite färskare datum: första halvan av 1900-talet, tror jag i alla fall (kan inte säga mer precis). Men de är inte särskilt exklusivt utförda, utan är typiska bruksföremål.

Hexmaster sa...

Merci beaucoup - på eng. WP-sidan om Napoleon III står: "reputed to have given a banquet where the most honoured guests were given aluminium utensils, while the other guests had to make do with gold".

Tsar eller Napoleon III? Tallrikar eller bestick eller alltihop? När detaljer skiljer sig åt på det här sättet, så kan det tyda på något intressant.

Anonym sa...

För att nu dra ytterligare en obekräftad relaterad historia: var det inte så att den danske kungen/kronprinsen lät tillverka en ohyggligt dyr paradhjälm i aluminium, bara något eller några år innan de nya utvinningsmetoderna som gjorde aluminium billigt kom?

Hexmaster sa...

Låter synnerligen relaterad. Poängen är, som ni givetvis insett, att en metall är svindyr och därmed lyxig, för att plötsligt bli billig och därmed, ja, billig. Och så står de höga potentaterna med lång näsa. Ha ha!

Skadeglädje är inte den sämsta drivkraften för faktoider. Om det nu *är* sådana...

Lena Synnerholm sa...

Tja, skilnaderna i uppgifter tyder på det.

Hexmaster sa...

Somm jag skrivit i en uppföljare (Napoleons bestick) så är hjälmen belagd, däremot inte besticken.

Lena Synnerholm sa...

En sista kommentar: betyder "merci beaucoup" "tack så mycket"? Det är en kvalificerad gissning, utifrån uttryckets användning.

Hexmaster sa...

"Tack så mycket", precis.