2008-06-01

Gubbsport

1946 skrev New York Times om den svenske kungens fäbless för jakt:

Gustav, who has been forbidden by his doctor to continue tennis, said after the shoot that it was the sport next best to tennis - "anyway better than golf, which is an old man's game."

Mr G var förresten 89 år vid tillfället.

Det har valsat omkring en del tämligen osäkra citat tillskrivna Gustav V genom åren, när den allt gaggigare monarken kom till användning i folkhumorn. Detta citat förefaller dock autentiskt.

Inga kommentarer: