2008-06-11

Klockrent

Det här vore väl en käck liten avhandling: reda ut etymologi, ursprung och spridning av detta ord klockrent, som åren efter millennieskiftet tidvis kom att utgöra uppemot 1 % av vokabulären hos valda delar av populationen.

Inga kommentarer: