2008-06-04

Demens hos unga

Får ungdomar demens av dagens informationsstress? - Nej. Det är åtminstone inte vad Arto Nordlunds avhandling, presenterad häromdagen, går ut på att visa. Även om man kan få det intrycket om man läser följande typiska återgivande:

Dagens informationssamhälle ställer stora krav på våra tankefunktioner. Flödet av information kan hos vissa skapa ett slags kognitiva störningar som kan vara ett förstadium till demenssjukdomar som Alzheimers, det visar en ny avhandling.
Forskarna konstaterar att de som får demens i dag är påfallande unga. En stor andel är i arbetsför ålder.
- Kanske är det så att det dagliga livets aktiviteter med ett snabbt informationsflöde är så krävande att ribban för demens har sänkts, säger avhandlingens författare Arto Nordlund i ett pressmeddelande.

- Expressen: Informationsstress kan orsaka demens

Beteckningen "påfallande unga" skall läsas i sitt sammanhang. Citerar pressmeddelandet: "Genomsnittsåldern på patienter var drygt 64 år." Det är påfallande låg ålder - i demens-sammanhang.

Vad Nordlund kom fram till var heller inte att stress ger demens. Vad han visade var att långvarig stress kan ge symptom som liknar de som man se kan vid förstadier till demens.

Det tredje stycket ovan bör också läsas innantill: det är en spekulation i att högre krav i allmänhet skulle kunna göra, att man idag ställer diagnosen demens på patienter som för X antal år sedan inte skulle ha fått den.


Här är mer om avhandlingen. Bli inte avskräckta av titeln eller dess engelska abstract (det bör man nog vara medicinare för att ha behållning av), efteråt kommer ett betydligt mer tillgängligt pressmeddelande på svenska.

Göteborgs universitet: Cognitive profiles of vascular and neurodegenerative MCI

Inga kommentarer: