2008-06-30

Mr IBM


Visst är det Thomas J. Watson senior, den store ledaren för IBM, vars porträtt fanns på alla kontor osv. Det var inte han som grundade Computing Tabulating Recording Corporation som det hette när han började arbeta där (tidigare Tabulating Machine Company), däremot ändrade han 1924 namnet till det nuvarande - nog så framsynt förresten, eftersom företaget på den tiden inte var särdeles "international", och man ägnade sig åt mycket annat än "business machines" också. Åtminstone av den sort som man tänker sig; klockor, vågar och kaffekvarnar fanns rätt länge i katalogen.

För ett exempel på den sorts "mekaniska datorer" man hade på den tiden, läs blogginlägget om Bokföringsmaskiner. Idag tänker sig många kontoren före datorernas tid som helt manuella, utan andra hjälpmedel än räknesnurror (hur många som vet vad det är?) och kulramar. Men det var just sådana som gjorde IBM stort.

Eller åtminstone stort på den tiden; efter kriget kom ju elektroniska datorer och förändrade spelreglerna. Det var ungefär då som det allmänna medvetandet lagt en replik i Thomas Watsons mun som jag haft anledning att ta upp här: "Det finns en världsmarknad för fem datorer".

Vad slagordet THINK beträffar så tittar jag just nu på en bild från "IBM-skolan". På en stentrappa kan man, uppifrån och ner, läsa:
THINK
OBSERVE
DISCUSS
LISTEN
READ

Är det en sådan ramsa som kondenserats till det enda slagordet?

Vad tidningen beträffar så hade de en månadstidning Think; gratisprenumerationer delades ut som reklam till befintliga och presumptiva kunder. Tidningen rapporterade om lite av varje, kopplingen till företaget framgick endast av det finstilta.

För övrigt: att de bärbara datorerna kallas ThinkPad är, givetvis, ingen slump.

Inga kommentarer: