2008-07-01

Luthers 95 teser

Spikade Martin Luther verkligen upp de 95 teserna på kyrkdörren i Wittemberg?

Helt kort: Ingen har facit. Men det skulle mycket väl kunna vara sant.

Det tidigaste belägget kommer från hans vän och medarbetare Melanchthon år 1546, eller 29 år efter att händelsen skulle ha inträffat. Att Luther 1517 verkligen hade teserna färdiga och skickade dem till flera personer vet vi. Vi vet också att anslags uppspikande på kyrkdörrar hörde till vardagen; en del föreställer sig tydligen uppspikandet som en rebellisk handling, "in your face!" - men så är alltså inte fallet. Teserna var förresten rebelliska i sig så det räckte.

Inga kommentarer: