2008-07-09

Konfusioner

Lite tämligen värdelöst vetande: idag känner inte så många till försäkringsbolaget Trygg och försäkringsbolaget Hansa, grundade 1899 och (osäker) 1828. Deras historier är kantade av sammanslagningar, den här aktuella ägde rum 1971. Därmed var det rätt egendomliga namn ett faktum, som det icke desto mindre nog inte är så många som funderat över vad det betyder.

En till: Skandinaviska banken och Enskilda banken. Den förra hade sin början i Göteborg 1863, den senare grundades som Stockholms Enskilda Bank 1856; det var alltså två "lokala" banker som slogs ihop 1972.

Inga kommentarer: