2008-07-22

Läst

Fick, till slut, syn på ett ex av boken på biblioteket. Detta har hittills varit angenämt svårt; den har åtminstone hittills varit flitigt utlånad (i Göteborg, än mer i Stockholm där det i skrivande stund är idel 0:or i "Inne"-kolumnen; status i övrigt känner jag inte till).

Även om mina egna korrektur-exemplar blivit nog så lästa, så är det något helt annat att hitta en bok som vilt främmande människor uppenbarligen nyttjat. Snusiga fingrar hade gjort rejäla hundöron på den olympiska freden och biodynamiskt - på något sätt känns sådana privata "kommentarer" (vad de nu innebär?) intressantare än några recensioner.

Inga kommentarer: