2008-07-28

Lördagsfråga: Flatland


Flatland från 1884 beskriver landet Flatland, "platt-landet", som har två dimensioner. Uppåt och neråt, ovanför och under, är meningslösa begrepp, allting existerar i ett enda skikt. Det finns en hel del annat i boken, men den stora behållningen är resonemanget om hur verkligheten ter sig i två dimensioner, liksom hur de upplever en tredimensionell varelse på besök, i synnerhet när det hela extrapoleras; hur skulle en fyrdimensionell varelse se oss, och hur skulle vi se den?

Den första gången jag hörde talas om Flatland var i Carl Sagans TV-serie Kosmos som gick 1981 eller så. Förträfflig populärvetenskap.


Wikipedia (eng.): Flatland; Flatland (film)

6 kommentarer:

Anonym sa...

Flatland hörde jag första gången om i Cornelis Vreeswijk Generalens visa.

"I Flatland bor dom flata, i Latland bor dom lata
i Krigland bor dom krigiska så där är allting väl
Dom lata ska vi dräpa, dom går blott kring och skräpa
Dom flata har vi tänkt oss att vi ska slå ihjäl
av ideella skäl"

Men först nu så får jag bakgrunden till begreppet. Det tackar jag för.

mvh
/spito

Anonym sa...

Det är en bra visa (som så mycket annat Cornelis gjort) men jag tvivlar på att den har något med Abbotts "Flatland" att göra. I visan nämns ju en massa "land" som Raskland, Slöland, Döland etc.

Att ett av "landen" råkar sammanfalla med titeln på en bok är nog bara ett rent sammanträffande, särskilt som inget i texten tyder på något annat. Hade Cornelis verkligen avsett att referera till Abbotts Flatland hade han nog gjort mer av det och inte bara nämnt det i förbigående i ett helt orelaterat sammanhang..

Anonym sa...

Det finns för övrigt uppenbarligen (tack Google) en BMX-åkarstil som också heter "Flatland" och jag skulle inte tro att den heller refererar till vare sig Abbott eller (definitivt inte) Cornelis. Allt som heter likadant har inte med vartannat att göra.

Hexmaster sa...

Cornelis-låten kände jag inte till. Även om boken innehåller en del kritik av det viktorianska samhället så nej, det var nog inte den han tänkte på. Eller ön Lesbos, för den delen. :-)

Anonym sa...

Tja, risken är väl tämligen stor att vi aldrig får veta. Men jag är nog inte helt säker på att kopplingen är ett rent sammanträffande. Cornelis var extremt allmänbildad, dem som kände honom har vittnat om att han nästan alltid hade en bok i näven. Att han har koll märker man också om man läser någon av de lite mer seriösa intervjuerna som han gav.

Så min spekulation är att det nog inte är ett sammanträffande.

Anonym sa...

Jag är övertygad om att han var bildad och allmänbildad. Lika övertygad är jag om att om han faktiskt hade velat syfta på Abbotts Flatland hade han gjort det med någon sorts knorr eller poäng som visade detta, inte bara med ett namn i en uppräkning av liknande namn. Fyndighet och språklig förmåga saknade han ju inte, och det verkar högst otroligt att han skulle göra ett så dåligt jobb av en intressant litterär referens..

Men som du säger får vi naturligtvis troligen aldrig veta.