2008-07-07

Svar på lördagsfrågan: Hindenburg vid Tannenberg

Japp, visst var det Hindenburg och Tannenberg som efterfrågades (eller Stebark som orten heter idag då den ligger i Polen).

Det ena slaget vid T. inträffade 1410, då besegrades Tyska orden med eftertryck av Polen och Litauen (ungefär). Det andra inträffade 1914, då Tyskland med eftertryck besegrade den ryska andra armén. Framgång för Tyskland och för Hindenburg själv, som blev nationalhjälte; utan Tannenberg hade han nog inte blivit Reichspresident. Och inte kommit att sitta bredvid Hitler (spana in kanslerns menande blick).

Vari ligger faktoiden? - Slaget 1914 ägde i själva verket rum en god bit från samhället (som inte är särskilt stort), och över sådana ytor att namnvalet inte verkar logiskt. Men poängen var inte geografi utan historia: nu skulle man ge igen för debaclet 1410.


Bob: hurdå halvmysko?

Håkan: det så kallade maktövertagandet är föremål för myter men det är en annan sak. För att inte tala om dolkstötslegenden.

Kurt: att zeppelinaren Hindenburg (den med hakkorsen) brann opp hade avgjort att göra med att vätgas användes. Anledningen var att helium inte fanns i Tyskland och inte kunde köpas in p.g.a. handelsembargon. Vidare var det långtifrån enbart den händelsen som innebar slutet för luftskeppen. Fast detta är en annan historia.

Inga kommentarer: