2008-07-29

Iron Maiden

Kan våga mig på den här, nu när alla gått hem. :-)

Järnjungfrun, the iron maiden, alltså tortyr- och avrättningsanordningen, verkar vara en myt - åtminstone som historisk företeelse. Det var 1793 som Johann Philipp Siebenkees beskrev die Eiserne Jungfrau, som 1515 togs i bruk i staden Nürnberg. Några tidigare belägg, såväl beskrivningar som själva artefakterna, verkar saknas helt.

En liknande, men ändå så olik, pryl som man vet använts under medeltiden, är "skam-mantlar". Sådana förfärdigades av trä eller metall, dock spiklösa, och bars androm till varnagel. (Dante beskriver en sorts kåpor, fina på utsidan men beslagna med bly, som används på just detta sätt någonstans i Inferno.)

[Tipstack till Freya Buchanan]Wikipedia (eng.): Iron maiden (torture device)
Wikipedia (ty.): Eiserne Jungfrau

Inga kommentarer: