2008-07-18

Linnés termometer

Sedan pålitliga termometrar funnits upp, återstod problemet att fastställa skalan. En metod som man snart kom på var att definiera två temperaturer, som var desamma i såväl Heidelberg som i Jena, liksom Paris, Uppsala osv., och sedan dela in området emellan i X antal grader.

En sådan skala, som nyttjade hela tre fasta "punkter", konstruerades av den skicklige termometer-konstruktören Daniel Fahrenheit; den kom också att nyttjas flitigt på sina håll.

En annan, och mer logisk, tänktes ut av vår egen Anders Celsius. Han lät vattnets kokpunkt vara 0, och vattnets fryspunkt 100. Den som sedan kom att vända på skalan var ingen annan än Linné.

Sägs det åtminstone. Var kan man läsa om vad denne faktiskt gjorde?

3 kommentarer:

Unknown sa...

Tjaa, Uppsala Universitet har ju sin version av historieskrivningen:

http://www.astro.uu.se/history/celsius_scale.html

Hexmaster sa...

Ypperlig beskrivning! Tackar! Den visar även att "vatten-skalan" inte alls var så oproblematisk som man kan tro - för hur vet man att fix-punkterna är desamma? Vilket åtminstone kokpunkten ju heller inte är.

Och vad Linné beträffar, så verkar beläggen för hans medverkan vara synnerligen vaga, och i slutänden konstateras att "No single person can be given the credit".

Anonym sa...

Avsnittet om Linné i Bill Brysons "En kortfattad historik över nästan allting" är väldigt underhållande. Fokuserar lika mycket på hans taxonomiska bedrifter som hans storhetsvansinne och uppenbara sexfixering, som yttrade sig i att han gärna brukade namn som Fornicata, Clitoria och Vulva samt liknade blommors beteende vid "promiskuösa samlag". Och så författade han ju klassikern "Om sättet att tillhopa gå". Om det bara hade varit lite mer fokus på detta under all Linné-hysterin i fjol.