2022-06-26

Neandertalare

Hur neandertalare framställts förr

Bilden av Frantisek Kupka efter instruktioner av paleontologen Marcellin Boule, först tryckt i The Illustrated London News 1909, visar hur man länge föreställde sig neandertalare: Grovhuggna halvapor, primitiva på alla sätt. Språk och sociala interaktioner ovan djurisk nivå? Ha! Glöm det!

Rester av neandertalare hade hittats tidigare – det vet vi nu – men det första fyndet som identifierades som en ny människa gjordes 1856 i den dal som, passande eller ironiskt, är uppkallad efter en viss Joachim Neander och därför heter "den nya människans dal" på tyska: Neanderdalen eller Neandertal (eller Neanderthal före 1901 års stavningsreform; den äldre formen lever kvar på många håll, exempelvis i det vetenskapliga namnet). Även med tidens dateringsmetoder insåg man att det rörde sig om en tidig människa.

Nu råkade en viss Darwin 1859 ge ut en viss bok som hette On the Origin of Species. Den lästes genast av de som hade med neandertalaren att göra. Utifrån deras tolkning av evolutionsläran utgick de ifrån att äldre former måste vara primitivare, såväl fysiskt som mentalt. Eftersom neandertalaren var äldre än H. sapiens, måste den vara primitivare – på alla sätt. Det hjälpte inte att det första nästan kompletta fyndet man hittade, i Frankrike 1908, varit en man i dåligt skick, utan tänder och med långt gången ledinflammation. Det studerades ingående av Boule, och skapade en populära bild av neandertalare som skulle visa sig mycket svår att komma förbi. Om man lyckats än …

Hur neandertalare framställs idag

För än idag är ju "neandertalare" ett invektiv om någon som man uppfattar som tjockskallig, efterbliven etc. Man kan hitta artiklar på temat "nu får vi omvärdera neandertalarna!", år efter år efter år … Vilket kanske beror på att det funkar som rubrik, men kanske återspeglar ett allmänt motstånd mot att ta till sig de "nya" uppgifterna. Trots att vi vet att de ägnade sig åt koordinerad jakt, ordentliga begravningar, konst, musik, sjöfart, och annat – de exemplen är väl belagda, annars bygger många påståenden i den stilen på indicier snarare än bevis. Och trots att Boules halvapa numera framställs som de tre ovan.

Sen finns det ju folk som hävdar saker … Det finns en "evolutions-detektiv" som heter Danny Vendramini, som på egen hand försöker att återlansera idén om neandertalare som barbariska halvapor, våldsamma primater, men primater som är tillräckligt intelligenta för att exempelvis kunna tillverka vapen. Det vore en långt värre fiende än vilken schimpans som helst! "The perfect predator", som han kallar dem. Och "fiende", ja, han lägger stor vikt vid att neandertalare jagade och åt upp H. sapiens, och våldförde sig på honorna. De höll så när på att utrota vår art, tills våra förfäder fick till det och tvärtom lyckades utrota dem.

Han hävdar vidare att den långa (50 000 år) och bitvis intensiva och traumatiska perioden av samexistens medförde en forcerad utveckling, likt vilket storkrig som helst – och detta skulle vara vår arts största och viktigaste krig någonsin, som skapade den moderna människan. Våra förfäder fick anledning att ta fram bättre vapen och lära sig att använda dem, ensamma och i grupp. Det intellektuella mödan gav även resultat på helt andra områden. Ett han nämner är språk, som "many researchers" hävdar skulle ha dykt upp plötsligt. Han tar även upp en del psykologiskt arv efter den traumatiska neandertal-perioden. Allt är inte nytt; det finns andra som föreslagit att oknytt som troll och jättar är spår i det allmänna medvetandet efter tidigare folkslag som våra förfäder skulle ha drivit bort. Men Vendramini gör idéerna till sina och driver dem vidare:

an innate sense of them and us, hyper-aggressive men killed anyone who looked or behaved even remotely like a Neanderthal, including hybrids and other humans. It was this lethal process of artificial selection that gradually unified human physiology and behavior.

- Vendramini, förordet till Them and Us: How Neanderthal Predation Created Modern Humans (2009) (han skriver ofta titeln som "Them+Us")

Dessa resonemangen kallar han "speculative", vilket här som så ofta är en ursäkt för att vingla ut allt längre bort från belägg, rim och reson. Begreppet passar även för resten av boken.

Vad som är fel? Det hade varit lättare att gå igenom vad som är rätt … 

Ta modellerna han tagit fram; han är mycket stolt över dem. De fångar onekligen hans bild av neandertalare. Han kallar dem "forensiska rekonstruktioner"; men åtminstone denna har ingen kriminaltekniker tagit fram. Den är gjord av Arturo Balseiro, som är en mycket duktig hantverkare, och har gjort modeller för en mängd … Filmer. Han är specialist på att göra monster, inte att återskapa verkliga människor, vare sig sapiens sapiens eller sapiens neanderthalensis.

I förordet nämner Vendramini att han minsann fått ett paper (om DNA, utan koppling till neandertalare) publicerat i en vetenskaplig journal. Men Medical Hypothesis hade länge en laissez-faire-attityd; om något gick att läsa och förstå så publicerades det. En sådan publicering är naturligtvis inget att skryta om. Att Vendramini gör det säger redan det en del.

Några år senare kan man konstatera att Vendraminis idéer inte verkar ha fått någon nämnvärd spridning. Gott så.


Inga kommentarer: