2019-05-26

Felstavade vägnamn

Gamla läkarbostaden i Lilldal, vid "Signuelvägen" (Google Maps)

Det är något särskilt med fel & faktoider från hembygden ... På min gamla hemö Tjörn finns en väg som oftast kallas Signuelvägen, ibland Signuellvägen. Men båda stavningarna är fel.

... Hvarjemte Tjörns härad genom testamente af numera aflidne fabrikören E. F. Signeul och dennes likaledes aflidna hustru E. R. Ljungman bekommit ett belopp af 17 500 kr. för anskaffande af ett passande boställe "med så centralt läge som möjligt på Tjörn" åt en blifvande läkare och apotekare därstädes.
- Stockholms Dagblad, 25 juli 1891

Vägens namn var avsett att hedra fabrikör Signeul med maka. Någonstans på vägen (hö hö) blev stavningen fel. Vilket inte är en katastrof någonstans. Men rätt ska väl vara rätt. Och kanske det finns signeuler lite varstans som inte har en aning om att man borta på västkusten åtminstone försökt att hedra deras släktingar.

"Direktör Siegneul": Fredrik Signeul (1810-1890), färgerifabrikör och barnhusdirektör i Uddevalla (foto Moritz Fürst, källa Bohusläns museum)

Det finns naturligtvis åtskilliga felstavade gator och vägar i landet, även om man bortser från petitesser som felstavade skyltar utan håller sig till vad som står i registren. Det är en klassisk genre av lokaltidningsbesvikelser, där man kan intervjua såväl boende på gatan som de som engagerat sig för personen ifråga. De mest långlivade ärendena kan följas i åratal på insändarsidor, tills felfinnarna tröttnar eller kommunens kvarnar malt färdigt (för det är kommunerna som svarar för de mindre gator och vägar det praktiskt taget alltid är frågan om).

1 kommentar:

Björn Nilsson sa...

SCB har 34 Signeul i sitt namnregister. Ratsis har märkligt nog 35. Alla bor från Stockholmsområdet och norrut. Stavningen på fotot (Siegneul) verkar inte finnas i Sverige idag.