2019-05-08

Äkta kopior

Denna 12 öre klipping från 1543 bär tydliga spår av att vara gjuten.
- Svenska Numismatiska Föreningen: Falska mynt från Vasatiden

Det finns många skäl att framställa värdelösa kopior av värdefulla ting. Och alla har inte med pengar att göra.
... I takt med myntsamlandets stora spridning under 1950-1960-talen, kom en ny våg av kopior - eller snarare förfalskningar. Dessa gjordes, till skillnad från de "äldre", inte i syfte att fylla luckor i offentliga eller privata samlingar, utan endast för att profitera på lättlurade samlare/investerare.
- Falsk eller äkta?, Mynttidningen 10 oktober 1998

Utöver känslan av en faktisk metallbit man kan hantera så var en annan fördel med kopior av historiska mynt länge att det rent tekniskt var ett bättre sätt att återge detaljer än fotografier. Även om alla fina detaljer från ett präglat mynt av klippt plåt inte alltid hänger med i avgjutningarna. Jag är dock inte lika inne i branschen som de tränade numismatiker som direkt ser "tydliga spår av att vara gjuten".

Naturligtvis har många äkta kopior, gjorda helt utan baktankar, sedan sålts som äkta vara – inte sällan i god tro även från säljarens sida.

Inga kommentarer: