2019-05-19

Bibelkost

Halvgodis efter Guds recept: Bible Bar!

Bibeldiet #1 är naturligtvis den judiska, den som utifrån detaljerade regelverk i 3 och 5 Mosebok dömer mat som kosher "rätt" eller terefa "förbjuden". Men även om det där inte gäller för kristna (bortsett från undantagen, som vanligt) så finns det de som hittat kostanvisningar som inte går ut på att göra dig salig men väl frisk och stark.

Ett lättviktigt men närmast genialiskt exempel är halvgodiset Bible Bars som inspirerats av en beskrivning av det heliga landet, mina markeringar:
När Herren, din Gud, för dig in i ett rikt land med bäckar, källor och vattenådror som springer fram ur berg och dalar – ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd, med dignande olivträd och med honung, ett land där du inte skall behöva äta torftigt eller lida brist på någonting, ett land där stenarna innehåller järn och där du kan bryta koppar ur bergen – och du då äter dig mätt, skall du prisa Herren, din Gud, för det rika land han har gett dig.
- 5 Mos 8:7-10
Apparently, there’s some deeper significance to these seven foods in order for God to have singled them out as part of the goodness of the Promised Land. Our research strongly indicates that God cites these seven foods both for their spiritual as well as nutritional benefits.
- Logia Foods beskriver sina Bible Bars

De träffar jag får upp är rätt gamla. Kan verkligen en så briljant idé som Bible Bars ha floppat? Att innehållsförteckningen tar upp fler än sju ingredienser är helt typiskt, och tillverkarna försöker att undvika teologin när de ska förklara varför de behöver lägga till salt, konsistensgivare och annat för att få en produkt som inte bara är biblisk utan även välsmakande och hanterlig.

Sylvester Graham (1794-1851) var aktiv inom den presbyterianska rörelsen. Han verkar ha varit en skicklig predikant med många egna idéer; idag hade han säkert startat eget. Han konstaterade att Adam och Eva kört strikt veganskt i Edens lustgård ("Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta." – 1 Mos 1:29), och såg det som en förebild/anvisning även för oss efter syndafall, syndaflod och förlösning. På samma grund förespråkade han nykterhet och mjöl som malts hemma (en baktanke verkar ha varit att kvinnorna skulle hålla sig hemma vid spis, barn och kvarn istället för att ränna ute och hitta på bus). Ett levande minne av Graham är grahamsmjölet. Det skapades inte av honom men begåvades med mjölprofetens kända och måhända säljande namn, för de som gillade det grövre mjölet och mycket väl kunde tänka sig att köpa det i butik.

Sjundedagsadventisterna skulle kunna sammanfattas som protestanter som följer flera gammaltestamentliga regler, inte sällan i ännu hårdare tolkningar än inom klassisk judendom. Många av dem avhåller sig från kött, alkohol, tobak och koffein. En av de mest namnkunniga adventisterna var John Harvey Kellogg, som hade så starka idéer om inte minst matvaror att han blev utslängd. Han lanserade flera rätter, av vilka i synnerhet en fick ett genomslag utöver det vanliga.

(Det här är också ett exempel på folkrörelsernas sammanflätade rotverk: Nykterhetsrörelsen kommer från frikyrkorna. Så även i Sverige, där de extremaste tolkningarna dock samlade för få för att bli mycket mer än kuriösa inslag i en historisk utveckling.)

Vad sägs om Hesekiel-dieten? Vatten och bröd, utförligt beskriven. Ändå har den aldrig slagit igenom. Inte ens sedan Herren efter profeten Hesekiels protester godkände kospillning som bränsle.
Tag vete och korn, bönor och linser, hirs och emmer, blanda det i ett kärl och baka bröd av det. Det skall du ha som föda under den tid du ligger på sidan, 390 dagar. [Se källan för förklaring av sidliggandet.] Den mat du äter måste vägas: 20 siklar om dagen [viktenheten varierade en hel del men de högsta jag hittar är 17 gram = 3,5 hekto bröd/dag], det är vad du får äta under ett dygn. Det vatten du skall dricka måste mätas upp: en sjättedels hin [= 1 liter] är vad du får dricka under ett dygn. Ät maten i form av kornkakor. Baka dem i allas åsyn, med människoträck som bränsle.
- Hesekiel 4:9-12

Till sist en idé med sällsam sprängkraft på sina håll: Vego-Jesus.

Liksom i otaliga andra icke-teologiska frågor har Nya testamentet inte mycket att säga om Jesu kostvanor. Den kan tolkas som att han åt som folk i allmänhet: bröd och vin, grönsaker och frukt, en del fisk, samt vid högtidliga tillfällen kött. Utöver det ena bespisningsundret (för det fanns ju två) med bröden och fiskarna så nämns det vid ett tillfälle uttryckligen att den återuppståndne Kristus åt stekt fisk (Luk 24:42). Det är en av otaliga bibliska fjädrar på vilka omfattande hönshus till litteratur byggts, när folk angripit eller försvarat vego-Jesus enbart utifrån några få ord. Men istället för de månghundraåriga gubbar man brukar få se i sammanhanget har vi här betydligt modernare aktörer från andra håll. De som gillar vego-Jesus och tar honom i försvar verkar dock inte vara de allra mest bibelsprängda, och heller inte särskilt intresserade av den sortens argumentation.
We may never know for certain whether or not Jesus ate fish, but there are two things that we do know for sure: 1) In today’s world of endless choices, it’s simply unnecessary for most of us to kill animals in order to survive, and 2) today’s vast and cruel animal agriculture industry looks nothing like the fishing and farming practices of first-century Palestine.
- PETA Lambs: Did Jesus Eat Fish?

Mot vilket man kan invända att den som inte kan eller vill föra en teologisk diskussion inte ska ta till teologiska argument.

PETA Lambs www.petalambs.com är en hel sajt där PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, världens största djurrättsorganisation) försöker att använda valda bibelord som argument för vegetarianism, etisk hantering av djur, och andra hjärtefrågor. Vilket är en problematisk ansats på flera sätt.

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag tror inte ens cornflakes blev någon hit förrän Johns bror Will tillsatt socker.