2019-05-22

Invalider är inte värdelösa

- "Inga invalider i Sverige" – Nerikes Allehanda, 24 oktober 1876

Vad betyder ett ord "egentligen"? Frågan ställs ibland, men oftast verkar talaren ha hittat en betydelse som tänks vara den "egentliga". En förutsättning för en sådan vanföreställning är att man inte känner till eller ens funderar på hur ord, alla ord, får sina betydelser. Den som har lite mer koll på läget vet att ord visserligen ständigt justeras och lånas fram och tillbaka mellan brukare och språk genom åren, men att ett ords "egentliga" betydelse är just det som dess brukare vid ett givet tillfälle är överens om att det betyder. Ordets äldre historia är en annan sak, ofta nog så intressant, men irrelevant.

Ett påstående dök upp: Invalid betyder värdelös, eftersom invalid betyder "värdelös" på engelska. Eller snarare "ogiltig" – men det är inte det största problemet. (En snabb slagning visade att uppfattningen inte är ny och har åtminstone en viss spridning.) Var ska man börja?

I svenskan har ordet invalid använts sedan 1700-talet. Det lånades inte in från engelskan utan från franskan. Betydelsen var densamma som invalide har i franskan än idag: En militär som av skada eller ålder inte längre kan tjänstgöra som förr. Det var sådana invalider som tog slut i Sverige 1874. Kanske det var det som fick betydelsen att förskjutas från det militära till det civila och allmänna.

Ett mycket påtagligt exempel på hur ordet används i franskan är Hôtel des Invalides, det ståtliga komplex som påbörjades under 1600-talet. "Hotellet" är ännu ett exempel på hur ords betydelser kan förskjutas, för "invalidhotellet" skulle snarare översättas till "sjuk- och ålderdomshem för veteraner". Dess mest kände permanente gäst är förresten Napoleon.

På 1800-talet fanns ett svenskt "invalidhotell" i Ulriksdals slott. På kongl. invalidinrättningen fanns invalider av många slag, inklusive officersinvalider som givetvis behandlades så som det anstod dem. Dem hade ingen ostraffat kallat "värdelösa".

Längre tillbaka kommer ordet från latinets invalidus, "ej frisk, ej stark". Det ordet lånades på 1600-talet in direkt i engelskan (alltså inte via franskan eller något annat språk) med den juridiska betydelsen "ogiltig".

Den som fått för sig att det svenska ordet "egentligen" betyder samma sak som ett engelskt ord som tagit andra språkliga vägar är helt fel ute. Även om det är ett intressant fel.

SAOB: invalid
Etymology online: invalid

1 kommentar:

Anonym sa...

L'Institut national des Invalides är fortfarande i bruk för krigsinvalider och huserar dessutom ett Armémusum. Den 14 juli 2018 hade de en en rejäl rekryteringskampanj för försvaret framför och man kunde i byggnaden ge blod.

MVH

Hans