2019-05-14

Rotten boroughs

Old Sarum 1831: Tre hushåll, två ledamöter.
Manchester 1831: 142 000 invånare, noll ledamöter.

Sedan Vilhelm Erövrarens tid har England haft ett antal boroughs: orter med stadsprivilegier och rätt att sända representanter till parlamentet. Efterhand växte byar till städer, städer krympte till byar. Platser som en gång hyst massor av folk och verksamheter blev öde. På andra platser, som på medeltiden varit landsbygd, dök det upp byar, städer och intensiva storstäder.

Under flera hundra år anpassades den geografiska uppdelningen av boroughs inte det minsta för att reflektera dessa utvecklingar. Det innebar att en plats som Old Sarum ännu i början av 1800-talet representerades av två ledamöter i parlamentet, trots att befolkningen redan på 1200-talet flyttat till New Sarum/Salisbury. Och Manchester, ett av den industriella revolutionens epicentra som vid sekelskiftet 1800 växte explosionsartat, hade ingen egen representant i parlamentet.

Att platser med mycket små befolkningar valde parlamentsledamöter inbjöd till korruption. Den mäktigaste herrn i respektive trakt kunde tvinga eller muta folk att rösta som han ville – röstningsförfarandet var inte anonymt. Det gav upphov till begreppet rotten boroughs, efter den ruttna "demokratin", eller pocket boroughs, syftande på att herrn ifråga bildligt talat hade valkretsen i sin ficka.

Det problemet hade länge varit uppenbart men var inget folk gick man ur huse för att protestera mot. Läget blev annorlunda när den industriella revolutionen flyttade runt folk som aldrig förr. Det protesterades på många håll, inte minst i Manchester. Den 16 augusti 1819 samlades ca 60-80 000 personer, eller en god del av hela befolkningen, för att begära representation. Demonstrationen slogs ner hårt; hundratals skadades och uppskattningsvis 18 dödades i den så kallade Peterloomassakern (syftandes på slaget vid Waterloo).

Peterloo blev vändpunkten. 1832 genomdrevs Reform Act. Då upplöste nästan alla rotten boroughs, och även samhällen som vuxit upp efter Vilhelms tid fick representation i parlamentet.

Wikipedia: Rotten and pocket boroughs

Inga kommentarer: