2018-09-20

Nya val mellan nyval, extraval och extra val

I grundlagen kallas val som inte är ordinarie för extra val och ingenting annat:
Regeringen får besluta om extra val till riksdagen mellan ordinarie val. Extra val ska hållas inom tre månader efter beslutet.
- Regeringsformen 3 kap. 11 §

Alla slagningar jag kan komma på visar samma sak: Begreppet "extra val" har funnits länge men aldrig slagit igenom hos allmänhet eller i media. Där har det sedan generationer hetat nyval.

När man alls har använt ordet, vill säga. Även när det gungat i svensk politik har det sällan kommit så långt att man ens börjat diskutera ny-/extraval till riksdagen. Men det var just vad man gjorde under regeringskrisen 2014. Och då fick man anledning att fundera över de olika uttrycken, vilket som kändes bäst och vilket som var mest korrekt.
När man i fackspråkliga sammanhang refererar till regeringsformen och den formella valprocessen i riksdagen är alltså det [extra val] och inte nyval den lämpligaste benämningen.
- Nyval, extraval eller extra val?, Institutet för språk och folkminnen 16 december 2014

Det tycktes också en hel del om särskrivna "extra val". Mestadels inte. Det stred så till den grad mot den allmänna språkkänslan att TT gick ut och godkände sammanskrivningen "extraval".
Att regeringsformen har uttrycket i två ord beror antagligen mest på att det ska kontrastera till ordinarie val (det normala val som hålls den andra söndagen i september vart fjärde år), vilket av naturliga skäl skrivs i två ord. Man kan ha förståelse för att man i regeringsformen och i Regeringskansliets och riksdagens texter vill ha en redaktionell konsekvens i formen. Men det har alltså inget med betydelse eller vad som är riktigt att göra.
- Ibid.

3 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Motsatsen till ordinarie val kan väl vara extra[ordinarie] val? Men 'ordinarie' faller bort i lättare/slarvigare språkbruk??

Säger man inte nyval när det handlar ex.vis om en styrelse där inte hela gänget väljs om vid varje årsmöte, utan några (som kanske väljs på två år) sitter kvar medan just nyval sker till de poster som blir lediga för att innehavarna har avverkat sin mandatperiod?

AH sa...

Om jag pratar om det så säger jag nog "nyval", men om jag tänker efter känns "extra val" som det mest korrekta sättet att benämna det. "Nyval" låter med närmare eftertanke som ett val som måste göras om eftersom oegentligheter har uppstått i det ordinarie valet, alternativt som ett nytt ordinarie val. "Extra val" låter mer som någon som kommer utöver det som redan fanns, vilket är fallet här.

Ordet "extraval" får mig däremot att tänka på det hopskrivna ordet extrapris. Där hade det blivit väldigt konstigt att skriva isär för då låter det som något som har blivit dyrare, medan extrapris används för något som är prisnedsatt. Nu är det dock inte överförbart till "extraval" som jag i alla fall inte känner till någon annan innebörd av.

Nu är jag visserligen långt ifrån någon språkexpert, utan talar mest utifrån min känsla.

Kurt sa...

Media får ju skriva vad de vill. Det är ju ett större problem när politiker inte använder korrekt beteckning i t ex motioner till riksdagen, det betyder ju i praktiken att de inte erkänner regeringsformen!