2015-08-13

Carl Gustafs

Här har vi ännu en svensk exportsuccé: Carl Gustaf! Ja, den till höger alltså, där "the Gustav" i War of the Worlds (2005) demonstreras fungera även mot marsianer. Här hemma betecknas den granatgevär m/46, eller m/86 för en moderniserad variant.

En Carl Gustaf från 1946? Den är förlåten som fått för sig att namnet syftar på den då nyfödde arvprinsen. Men pansarvärnsvapnet utvecklades på Carl Gustaf Stads Gevärsfaktori i Eskilstuna. Det ståtliga namnet minner om ett äldre namn på staden som jag undrar hur många som någonsin hört. För det var som Karl Gustavs stad den fick sina stadsprivilegier 1659, av han uppe till vänster, som flyttade dit finsk smidesverksamhet p.g.a. ryssen. Och som av en händelse grundades gevärsfaktoriet 1812, då vapentillverkningen flyttades dit från Söderhamn och Norrtälje p.g.a. ryssen.

En Carl Gustaf till:

När det var kungabröllop 1976 sjöng Kjerstin Dellert slagdängan. Det verkar som om den kom ut på skiva först två år senare (malde verkligen PR-kvarnarna så långsamt?) och låg då ett tag på Svensktoppen. Återigen, kanske en och annan fått för sig att titeln syftar på kungen? Men låten är avsevärt äldre: Den första inspelningen är från 1906. Jag har inte hittat den i fonografarkiven.

Inga kommentarer: