2015-08-16

Billiga priser

Kan man säga billiga priser? Svaret är ja, men det kan råda delade meningar om varför. Uttrycker är ju onekligen en kontamination av låga priser och billiga varor (e.d.) om man tänker sig ordet billig i sin vanliga betydelse "lågprissatt". Men användningen brukar försvaras med att ordet också har en äldre betydelse "skälig, rimlig".
- Gösta Åberg, Handbok i svenska (W&W 2007)
...Uttrycket billiga priser, som många uppfattar som felaktigt. Även detta uttryck är emellertid, som Molde visar, fullt logiskt om man förutsätter att billig här har den sällsynta, på gränsen till obsoleta, betydelsen 'rimlig'. Men, frågar man sig, hur många språkhistoriskt oskyldiga svenskar uppfattar uttrycket billiga priser på samma sätt som Molde? Alltså, om 99% av de relativt medvetna språkbrukare som över huvud taget reflekterar över uttrycket billiga priser analyserar det som 'lågpris-priser' och inte som 'skäliga priser' och därför känner lätt irritation, så kan man kanske tycka att detta väger lika tungt som det språkhistoriska argumentet? Å andra sidan ska det inte förnekas att det är djupt tillfredsställande när principen om störningsfri kommunikation får stöd av språkhistoriska argument — och så sker nog i det stora flertalet fall.
- Sven-Göran Malmgren, "Mera svenska i dag", recension av Bertil Molde (postumt), Språkvård 3-1998

Med tanke på hur länge och hur mycket begreppet billiga priser användes i svenskan, så är det märkligt att kåren av frivilliga språkpoliser, som ju alltid (säger oavbrutet) framhäver äldre tiders språkbruk som överlägset det moderna på samtliga punkter, fått för sig att det skulle vara något fel på det. Exemplen i collaget ovan sammanställdes snabbt efter några trålningar på de vanliga ställena; någon brist på belägg fanns det inte.

Mer om "en av favoriterna för oss som gillar att besserwissra mot inte helt pålästa språkpoliser":
I sin ursprungliga betydelse är ordet [billig] belagt i svenskan redan på 1500-talet. Betydelsen "lågt pris" fick det enligt SAOB:s och Hellquists samstämmiga mening först på 1800-talet i skriftspråket fast adverbet "billigt" förekommer på 1700-talet säger SAOB. Också i tyskan har ordet "billig" undergått den här betydelseutvecklingen — och när man säger "Er hat den Preis gebilligt" betyder det inte att han har sänkt priset utan att han har godkänt det.
- Östen Dahl, Ganska billigt i DN, Lingvistbloggen den 29 januari 2012

SAOB: BILLIG

Inga kommentarer: