2015-08-19

Balzac dricker kaffe

Det finns två standardporträtt av Honoré som man ideligen stöter på. Detta trevliga, med en lite yngre utgåva, desto mer sällan.

Den intensive Honoré de Balzac ("adelspartikeln" de lade han till helt på eget bevåg) drack kaffe. Väldigt mycket kaffe. Så starkt som möjligt, eller starkare. I Traité des excitantes modernes, ett appendix till en utgåva av självaste Brillat-Savarins Physiologie du goût, beskriver han hur man med rätt malning och bryggning pressar ut varje uns av arom och kraft ur bönorna; och räcker inte det så kan man äta kaffet direkt.

Något han nämner men inte tar upp i detalj är en fråga som eftervärlden, av någon anledning, funnit särskilt fascinerande: Exakt hur mycket kaffe drack Balzac?

En uppgift som cirkulerat ett tag är att han hade en livstidskonsumtion på 50 000 koppar kaffe; vi återkommer till den. Den uppgift som är överlägset vanligast idag ligger avsevärt högre: 50 koppar kaffe om dagen! Eller vad man nu vågar dra till med.
... Honoré de Balzac drank 40 cups a day.
- New Times (1975)
... he was said to have consumed on the order of four dozen cups of coffee a day ...
- New York Times, 7 juni 1998
Rumor was that Balzac drank like 80 cups of java a day.
- "Källa: Google"

Jag har slöletat lite efter tidiga källor till påståendet utan att känna att jag varit i närheten av äldsta belägg. Påståendet från 1975 är åtminstone ett exempel på en 40 år gammal hård uppgift, av det slag som mänskligheten ibland upptäcker att den vill ha. Vad som dittills varit en obestämd väldig mängd, kaffekoppar i rader som sträcker sig mot horisonten, blev kvantifierad någonstans på vägen. Källor för ens de ungefärligaste uppskattningar förefaller att saknas helt. Balzac drack mycket kaffe men varken han eller någon samtida angav, veterligen, någon siffra.

Uppgiften om de saknade källorna kommer från en ordentlig genomgång som Freddie Moore gjort av Balzacs kaffekonsumtion. Efter att ha letat koppantal i primärkällor, biografier etc. så hittade han bara ett påstående från någon som åtminstone borde ha koll: V. S. Pritchett nämner i sin Balzac-biografi från 1973 livstidskonsumtionen 50 000 koppar.
Pritchett passed away in 1997, so there’s no way to ask him if he believed the 50-cups-a-day myth was true. Instead, I tried to estimate exactly how many cups of coffee Balzac would have had to consume per day from the age of 20 (roughly the time of his literary beginnings) to hit Pritchett’s 50,000-cup mark. Multiplying 31 years (the total number of years Balzac would have been drinking coffee) by 365 days, then dividing by 50,000 (the total number of cups Pritchett estimates him to have drank during his lifetime), you get roughly four to five cups a day — a figure notably similar to how much Balzac describes one of his characters drinking in his story "Venetian Nights".
- Freddie Moore, Did Balzac Really Drink 50 Cups of Coffee a Day?, The Airship, 28 januari 2014

Kan Pritchells 50 000 ha blivit till 40 i exemplet från 1975..?

Moore lägger även ut texten om kopparnas storlekar (Balzac använde säkert små demitasse mockakoppar), hur fort han drack, hur mycket kaffe det alls är möjligt att dricka med livet i någorlunda behåll, med mera. Och så avslutar han med ett recept på kaffe à la Balzac, bara det en anledning till att läsa artikeln.

Läs även (eller "Läs!" som det heter på Twitter): Honoré de Balzac, The Pleasure and Pains of Coffee — ovan nämnda appendix, vars engelska rubrik förefaller att s.a.s. sakna stöd i originalet.

1 kommentar:

Anonym sa...

4 - 5 små koppar superstarkt kaffe om dagen? Det låter inte osannolikt, även om belägg saknas.