2015-05-29

Ryssland i 7000-talet

Problematiken med den julianska respektive gregorianska kalendern är någorlunda väl kända: Att de skiljde sig åt några dagar, trasslet när ett land bytte (fast de problemen verkar ha varit mindre än man skulle kunna tro), trasslen i en värld där olika länder har olika datum, och inte minst det trassel historiker haft och alltid kommer att ha med att inte bara hålla reda på när saker inträffade, utan även vilket när.

De flesta länderna genomförde de där övergångarna för ett bra tag sedan; i de flesta fallen 1500-, 1600- eller 1700-talet, mest beroende på hur katolsk man var eller inte var. Men så finns det ett stort undantag: Ryssland övergick från den julianska kalendern till den gregorianska först 1918. Ett ofta nämnt exempel är att den s.k. oktoberrevolutionen 1917 inträffade i november enligt omvärldens kalendrar (och inte var den mycket till revolution heller).

Vad som är mindre känt är att den julianska kalendern, som när den övergavs gick tretton dagar efter den gregorianska, var riktigt modern jämfört med den kalender som den ersatt. När Peter den Store, landets förnyare, införde den julianska kalendern så hoppade man till år 1700 från år 7208. Det var nämligen så många år som gått sedan världen skapades, enligt den bysantinska kalender som man övertagit av kyrkliga skäl och dittills inte funnit anledning att lämna.

Världen skapades alltså 5509 f.Kr. Ännu närmare bestämt den 1 september, varför det bysantinska nyåret ligger på den dagen. Just nu är det för övrigt år 7523 enligt den kalendern.

Enligt en tyvärr obekräftad uppgift som finns med på olika ställen, bland annat Wikipedia: Byzantine calendar, ska man i Ryssland ha haft en del uppståndelse 1492 (nya eller gamla stilen kvittar). Det året var nämligen år 7000 jämnt. Om uppgiften är sann hade det varit roligt att se belägg för den.


Relaterade bloggposter: Kalender-krångel; 30 februari; Datum som stilfråga

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det ska vara från julianska till gregorianska, inte tvärt om!

Hexmaster sa...

Det var då... Blandar gärna ihop dem men nu blev det väl mycket fel. Tack.