2015-05-13

Underskrifter

Hur avsluta mejl? "Med vänlig hälsning", "Mvh", "Ha're", "Hörs", etc.?

Här är några anvisningar som jag inte vet om jag kan efterfölja men väldigt gärna skulle vilja. (Tror jag.)
Såsom underskrift användes någon hövlighetsformel. Den vanligast förekommande, då det ej gäller nära släktingar och vänner, är högaktningsfullt. Ofta ser du formeln "med utmärkt högaktning", en på senare tiden uppkommen otymplig och osvensk fras, som icke förtjänar att begagnas i vårdad brevskrivning. Riktigare är då formeln "med största högaktning" eller "med synnerligen högaktning", men i de allra flesta fall är det hävdvunna "högaktningsfullt" den allra lämpligaste underskriften. Till äldre eller högt ställda personer kan man i privatbrev (ej i affärsbrev) använda uttrycket vördsamt, vördsammast e.d. I brev till släktingar och vänner kan man växla med avslutningsformeln på många sätt – du bör dock alltid tänka på att uttrycket måste verka fullt äkta – t. ex. Eder innerligt tillgivna dotter, Mors egen lilla, Farbrors vördnadsfullt tillgivne, Din trofaste vän o. s. v.

[...]

Handlingar till konungen sluta med Underdånigst.
- Otto Friberg och Värner Rydén, Vårt modersmål III – Praktiska övningar (P. A. Norstedt & Söner 1932), sid 9

Att det skulle vara något osvenskt över frasen "med utmärkt högaktning" har jag aldrig hört förut. Men där ser man.

Jämför bloggposten Är du också allergisk mot modeord?

1 kommentar:

Anonym sa...

Det var det dummaste jag hört. Jag låter mitt avslut stå som utmärkt exempel.

Med utmärkt högaktning,
Carl-Uno