2015-05-17

Rakblad i pyramider

 
Den här grejen var inne på 70- och 80-talet: Idén att pyramidens hemlighet låg i dess proportioner. Om man hade en modell med rätt proportioner* så skulle den, oavsett skala och material, ha samma mystiska egenskaper. Ett antal exempel på hur denna kunde användas fanns, och det var alltid två som återkom: 1) att hålla matvaror färska och 2) att göra slöa rakblad vassa igen.

Vad är grejen med rakblad? Det är en liten detalj som, när man studerar den närmare, har en intressant förklaring.

Redan 1933 kunde man i en London-tidning läsa en insändare om hur rakblad som placeras i nord-sydlig riktning på något sätt behöll skärpan längre. Den kan ha varit en del av en större tradition som kan ha påverkat pyramid-faktoiden; men jag tror inte det; troligare är att de var oberoende av varandra.

Det finns även en spridd historia om hur fransmannen Antoine Bovis ska ha upptäckt pyramidens kraft, när han hittade en samling döda djur inuti den stora pyramiden som borde ha ruttnat men inte gjort det. Historien om honom är dock en skröna. Han besökte till exempel aldrig Egypten. (Läs mer i bloggposten Pyramidkraften upptäcks.)

Den som, inspirerad av Bovis-skrönan, skulle göra modell-pyramiderna berömda var en tjeckoslovakisk medborgare, Karel Drbal. Han patentsökte 1949 en pyramidal rakbladsförbättrare. Han lär ha fått patentet beviljat.

Rakbladen fanns alltså där från början. Återigen, vad är grejen? Grejen är att vi befinner oss på fel sida järnridån. I östeuropa hörde rakblad till de eviga bristvarorna. Varje gång de kom ut i affärerna tog de slut blixtsnabbt, och de betingade höga priser på svarta marknaden. Det var därför som en grunka som fick slöa rakblad att bli som nya lät som en god idé.

Källor:
Wikipedia: Pyramid power
Daniel Loxton, Sources & bibliography [till en artikel om pyramidernas mystiska kraft]

Se även bloggposten Pavlitas psykotroniska mojänger för mer om den bok som spred den pyramidala trenden västerut.

* Med "rätt proportioner" avses måtten på Keops pyramid. Av någon anledning har de öppensinnade intresserat sig mer för den pyramiden än alla andra ihop.

1 kommentar:

Mikael sa...

När jag var runt 13 år (tidigt 90-tal) byggde jag en dylik pyramid. Den hade dock ingen märkbar påverkan på de slöa rakblad jag fick låna av farsan.