2013-02-12

Den siste påven

The method of electing the pope has varied considerably at different periods of the history of the Church.

- Catholic Encyclopedia: Papal Elections

Även den som var helt ointresserad av kyrkliga ting kunde fascineras av de anakronistiska riterna när ett stycke medeltid plötsligt spelades upp. Kardinalerna som satt instängda i Sixtinska kapellet, vars dörrar hade låsts från båda hållen; röken som var svart så länge de sammanträdde, vit när de kommit överens; och så ”Habemus papam!” – ”Vi har en påve!”, varefter högst densamme trädde fram inför menigheten och världen, med sin allra första påvliga välsignelse av staden och världen, urbi et orbi. Man kan föreställa sig en kedja av val som genomförts på exakt samma sätt, sekel efter sekel, ända bort till apostlarnas tid kantänka ...

Men även om den katolska kyrkan förvisso inte är lagd åt nymodigheter, så behöver varje handgrepp, gest och procedur inte vara tvåtusenårig. Valet av påve har inte bara förändrats genom åren, utan förändrats ofta och mycket. Flera inslag infördes under 1900-talet. Går man tillbaka ett, två eller tre sekel blir det hela mer och mer oigenkännligt. När millenniet var ungt förekom ingen av detaljerna som nämns ovan, från 2005 när JR valdes till Benedictus XVI.

Men vem som än kommer att ersätta densamme, så kommer han (lågoddsare) att bli historisk som den allra siste påven. Jomen! För enligt sankt Malachia, eller åtminstone den profetiska påvelängd som tillskrivs honom, har vi i och med den näste kommit till slutet av såväl påvarnas rad som den eviga staden och hela skapelsen förresten:

I de sista förföljelserna av den heliga romerska kyrkan kommer romaren Petrus [Petrus Romanus] att inneha den heliga stolen, och leda sin hjord genom många lidanden: och när dessa är slut kommer de sju kullarnas stad att förstöras, och den förfärlige domaren att döma sitt folk. Finis.

- Faktoider: De sista påvarna

Glöm 21 december! (Om ni inte redan gjort det.) Slutet är nära! Igen.


[Tack till @kanjitard som påminde om påvelängdens slut.]

Inga kommentarer: