2012-04-03

VoF i Göteborg


Hurså? Läs om Vetenskap och Fernet - en stark berättelse.

Helgen den 28-29 april äger årsmötet för föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) rum. För första gången utanför tullarna. På tiden!

Föredrag kommer att hållas. Hjärnkontoret dyker upp. Hårt minglande blir det. Och så ska vi fira föreningens första trettio år!

Folk kommer att dyka upp från vida omkring. Man behöver inte ens vara medlem.


VoF: Anmälan till vårmötet

Inga kommentarer: