2012-04-29

Betongkeps och blyhatt

I en bloggpost för en tid sedan konstaterade jag att "betongkeps" är ett svårutrett ord. Nu hittade jag omsider vad som torde vara betongkepsens anfader:


Tidningen Kalmar, 7 juni 1876

Snabba kollar visade att jomen, visst finns det än idag de som använder blyhatt som eufemism för när "tillståndet af öfwerlastning nått en wiss grad" etc. Även om det används om det påföljande tillståndet - på 1800-talet verkar betydelsen ha varierat.

Strödda proberingar ger mig intryck av att blyhatten övergått till den idag något vanligare beteckningen blykeps, och denna i sin tur till betongkeps som är vanligare än de båda äldre ihop.


Ni som har blyhatten i den vardagliga vokabulären är alltså arvtagare till ett stycke språkhistoria. Det måtte kännas långt behagligare än vilken bly- eller betongkeps eller -hatt som helst.

1 kommentar:

strachoo courothe sa...

löst fittande! aaaahahahahah! [/omogen]