2012-04-06

Den goda fredagen

Good Friday heter det over there. Lite oväntat kanske -- men "good" avser inte "bra" utan den äldre betydelsen "helig". I vissa fall är begreppen snarlika, i andra inte.

Man kan jämföra med The Good Book, det vill säga bibeln. Så har den kallats sedan åtminstone ca 1800; en stund alltså, men tämligen färskt jämfört med den goda fredag som funnits sedan 1200-talet.

Wikipedia (eng.): Good Friday

Som bonus en redogörelse för ett rätt avancerat försök att med ledning av astronomiska ledtrådar räkna ut exakt när korsfästelsen inträffade. Det är ett tidigt och fint exempel på hur Newtons upptäckt av solsystemets mekanismer åtminstone försökte omsättas till praktiska resultat på ett helt annat fält, dessutom av högst densamme -- även om resultatet kanske inte är i nivå med insatserna. (Att Isaac ägnade sig åt såväl vetenskap som ovetenskap på hög nivå är ett annat kapitel.)

John P. Pratt: Newton's date for the crucifixion

3 kommentarer:

Mattias sa...

Om ordet good i Good Friday finns det iofs olika idéer.

<a href="http://hogtider.wordpress.com/2011/04/22/varfor-heter-langfredagen-good-friday-pa-engelska/>Varför heter långfredagen “Good friday” på engelska?</a>

Mattias sa...

Om ordet good i Good Friday finns det iofs olika idéer.

Varför heter långfredagen “Good friday” på engelska?

Lenao sa...

På svenska har vi t ex uttrycket "den gode herden" - det kanske inte bara betyder att han är bra på sitt jobb, eller snäll?