2012-04-05

Rödstrumpor och blåstrumpor

Rödstrumporna känner vi till. Det som länge betecknat radikala feminister i allmänhet började i New York 1969 som en organisation, som fortfarande finns: Redstockings.

Varifrån kom ordet? Det var en nybildning av det numer bortglömda ordet blåstrumpa.


"Breaking up of the Blue Stocking Club" - Thomas Rowlandson (1815)

We have frequently heard very amiable and talkative young ladies denominated "Blue-stockings," because they occasionally published what they wrote ...
- The Royal Lady's Magazine (1831)

Av kommentaren förstås att begreppet syftade på fruntimmer som uppvisade tecken på intellekt, lärdom och begåvning -- det var alltså ett invektiv. Så hade inte alltid varit fallet. Ordet blev känt i mitten av 1700-talet genom Elizabeth Montagus litterära sällskap Blue Stockings Society.

Etymologin är osäker, men den verkar ändå inte lika intressant som ordets utveckling.

Inga kommentarer: