2012-04-15

Den siste karolinen

Nu blir det att läsa. Se här en kanske lite väl yvig men nog så färgstark beskrivning av en högst intressant man, återgiven som ett långt citat i en av de mest spridda och därtill lästa historiska beskrivningarna Sverige haft.

Den siste karolinen på Gottland hette Johan Nordahl och gick under namnet "kornetten i Västkinde". Han skildras som en "lång, anskrämlig gubbe med vitt skägg och djup dånande stämma och av 13 kvarters längd i sin höga ålderdom, i sin ungdom troligen närmast 14. Han hade vid hästfolket tjänt kung Karl XII till slutet och var med vid Fredrikshalls belägring. Gubben var så kry, att han ännu vid 60 års ålder kunde hjula kring hela Västkinde kyrka, och 85 år gammal iklädde han sig för andra gången brudgumsrocken — och det med all framgång. När herr Johan Bahr i Västkinde då förrättade vigseln och sade: 'Hustrun skall vara sinom man undergiven', avbröt honom gamle kornetten och sade högt: 'Ja så borde det vara, kära far.' Han behöll alltid hatten på inne, utom då han talade om 'salig kungen', den han stundom kallade 'bror Karl'; och han grät ofta därvid. Han tålte aldrig, att man yttrade en halvdragen anda mot kung Karl, med mindre han dundrade till ett kort försvar, reste stoltare på sitt darrande huvud och blev mycket ond. Han vandrade ofta kring landet som botare (en som lagar söndriga husgeråd m. m.), gående jämte sin lilla häst och kärra; och då han någon gång red, vidrörde hans fötter nästan marken. Stundom sålde han vävskedar och rotkorgar, dem han själv gjort. Sin fattigdom och många missöden bar han med äkta karolinskt tålamod; och då någon beklagade honom, sade han blott tryggt: 'Det skall så vara!' Mycket gladlynt var han, och överallt välkommen för sina roliga berättelser från den gamla tiden."

- Carl Grimberg, Svenska folkets underbara öden - vol. V (1916)

Om Grimberg även tagit med följande uppgifter hade den ärevördige gamle krigaren i Väskinde (som det åtminstone nuförtiden stavas) tett sig om möjligt än mer spännande. Eller vad man ska säga.

... Johan Nordahl i Väskinde, död 105 år gammal [född] år 1795 (eller om han var född 1683, eller 1694 - buden skiftar i Väskindes kyrkoböcker). Denne gamle karolin hade bl.a. (enligt egen utsago) med 18 man tagit inte mindre än 18 000 österrikare till fånga, intagit Wien, drämt sina guldsporrar i kejsarinnans bord och först efter visst lirkande från hennes sida gått med på att skona staden. En mildhet som, enligt Wermlands läns tidning 5/4 1873, på äldre dagar mycket gladde Nordahl.

- Sign. Ben på forumet Skalman

Inga kommentarer: