2011-07-31

De Nya Tempelherrarnas Order

Här följer ett utdrag ur min kommande bok Tredje rikets myter (se även förlagets presentation). Personen som avhandlas var en av den nazistiska rörelsens andliga fäder - åtminstone enligt honom själv. Historien om hans tempelherreorden O. N. V. är svårskriven på grund av grundarens storhetsvansinne och högintelligenta förvirring; men man kan misstänka att facit mer än något annat skulle präglas av hans mytomani. Annorlunda uttryckt: jag tror inte att han fick fler sanna anhängare än vad som ryms under ett paraply.

Det förekommer en del namn och begrepp som kanske eller förmodligen är obekanta för den som inte studerat ämnet närmare. De förklaras utförligt i boken, ifall man inte vill leta på egen hand.




Jörg Lanz von Liebenfels

Hur utmanande det jag skall visa än låter, så är det icke desto mindre formulerat utifrån fullkomligt pålitliga historiska källor enligt strikt vetenskapliga principer, och kommer att bekräftas på det mest häpnadsväckande sätt av de senaste upptäckterna inom naturvetenskap och konsthistoria.

- Ur Theozoologie (1905)

Jörg Lanz von Liebenfels började sin andliga bana som munk. Vid 20 års ålder skall han ha fått en vision av den ariska rasen, eller Herrenmenschen, "härskarfolket", i en uråldrig kamp mot Affenmenschen, "apmänniskor" eller icke-arier. För att kunna segra var det av största vikt att den ariska rasen höll blodet rent. Om det var en faktisk vision, så var den påfallande lik tankegångarna från rasteoretiker som Gobineau.

Kort därefter lämnade von Liebenfels klosterlivet – det officiellt noterade skälet var "köttsliga lustar" – och utvecklade vad han kallade Theozoologie i en bok med samma namn (han döpte senare om läran till ariosofi, "arierkunskap", som skulle bli den etablerade beteckningen på såväl hans som von Lists läror) och undertiteln "vetenskapen om Sodomsaporna och Gudselektronen". Läran är komplicerad och förvirrad. För att bara nämna några detaljer så kommer själva begreppet från ordet Theozoa, en sorts rymdvarelser som kommit till jorden. De stammade från de första människor Gud skapade, hade en mängd förunderliga och övermänskliga eller rentav övernaturliga förmågor, förökade sig med elektricitet (därav titelns Götter-Elektron), och var dessutom ariernas förfäder. De gjorde misstaget att beblanda sig med apmänniskor (som i Bibelns skapelseberättelse inte räknas som människor utan skapades med djuren), vilket resulterade i de lägre raserna; dessa är alltså en blandning av människor och djur. Allt detta, och oerhört mycket mer, fick von Liebenfels fram genom detaljstudier av i synnerhet Bibeln (en tidig artikel om läran var på latin, vilket torde vara unikt i völkisch-sammanhang) men även annan äldre litteratur på flera klassiska språk, samt otaliga handplockade historiska och arkeologiska fynd som passade i sammanhanget. Det kan påpekas att von Liebenfels, till skillnad mot flera andra tongivande förmågor i genren, var noggrann med att ange exakta källor – han briljerar gärna med sin bildning, som förvisso var mycket stor – även om slutresultatet inte förbättrades nämnvärt. Några åtgärder han rekommenderade i den stora striden var sterilisering av de lägre raserna, dödsstraff för rasblandning och annan hårdhänt rashygien, massavrättningar icke undantagna. Att hans texter blev förbjudna av nazisterna 1938 (i samband med att Österrike infogades i Riket) berodde nog inte på just de detaljerna.

En person som utpekats som, om inte anhängare till så åtminstone påverkad av, von Liebenfels är August Strindberg. Frågan är inte avgjord och kommer kanske heller aldrig att bli det. Några belägg har (ännu) inte uppbringats, men det finns heller inget som hindrar att det stämmer; Strindberg befann sig i Berlin vid sekelskiftet, höll sig ajour med dagens debatter inom en mängd områden, och en filosofisk-historisk pseudovetenskap som ariosofin var som gjord för att fånga hans uppmärksamhet. En av hans favoritglosor skulle, om idén stämmer, ha hämtats från von Liebenfels: "äfflingar", om folk som visserligen inte behövde vara icke-arier men väl intellektuellt underutvecklade på så sätt att de exempelvis förnekade existensen av Gud.

Vilka aspekter av von Liebenfels lära som gav honom anhängare är svårt att säga. Inte för att de utgjorde någon massrörelse precis, men 1907 var de ändå tillräckligt många för att han skulle grunda De Nya Tempelherrarnas Orden, eller på latin Ordo Novi Templi. Långt senare hävdade han att detta var nazismens allra första manifestation, och att Hitler kunde betraktas som hans lärjunge; hans självbiografi hade den anslående titeln Mannen som gav Hitler hans idé. Dessa påståenden saknar stöd. Det verkar inte finnas något sagt eller skrivet av Hitler eller någon i hans närhet som tyder på något sådant inflytande. (För en belagd kontakt med någon som skulle spela en viss roll längre fram, se avsnittet om Karl Maria Wiligut i kapitlet om Ockult nazism.) Det går inte ens att belägga en långt mindre anmärkningsvärd uppgift från von Liebenfels, nämligen att Hitler under sin tid i Wien före världskriget skulle ha besökt honom och köpt några exemplar av Ostara, en lång serie häften där han lade ut sina idéer. Det förefaller å andra sidan osannolikt att Hitler inte skulle ha känt till och läst dem, men många av idéerna var, som redan nämnts, allmängods bland völkisch-rörelserna. Men oavsett detta så skulle bland annat anhängare till von Liebenfels ta nästa steg på vägen mot NSDAP.

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

Det är inte för att dom är dumma, som folk förnekar Guds existens. Det är för att dom helt enkelt inte KAN tro.