2011-07-13

Utveckling och övertro

The Chinese were generally puzzled as to how it was possible for people who are able to build locomotives and steamships to have a religion based on a belief in devils, ghosts, impossible miracles, and all the other absurdities and impossibilities peculiar to the religion taught by the missionaries.

- Hiram S. Maxim, Li Hung Chang's Scrapbook (1913)

Den begåvade mångsysslaren Hiram Stevens Maxim - mest känd för kulsprutan, men som även studerade mångahanda andra ting - gav ut en bok vari han försökte visa kineserna att alla västerlänningar inte är dårar (hans egen formulering). Titelns Li var en kinesisk general som levde 1823-1901 och tydligen formulerat sin förvåning enligt ovan. Jag har inte funnit någon text att studera närmare, och exempelvis ta reda på huruvida Maxim riktade sig mot religion i allmänhet eller kristna missionärer i Kina i synnerhet, eller i vilken mån Li kände till sina landsmäns vidskepelser, som även på den tiden var legio.

1 kommentar:

Anonym sa...

"eller i vilken mån Li kände till sina landsmäns vidskepelser, som även på den tiden var legio."

Det gjorde han säkert, men han förväntade sig att ett folk med science fiction vapen och transportmedel skulle vara mer vetenskapliga i hela sin livsföring. Lis reaktion är helt begriplig. När vi föreställer oss rymdvarelser med överlägsen teknologi brukar vi föreställa oss dem som "kallare" och mer rationella än oss. Vi brukar förvisso inte föreställa oss dem med någon för oss superabsurd religion. För att ta det kanske mest kända exemplet så invaderade H. G. Wells' marsianer jorden drivna av rationella, själviska skäl -inte som någon sorts korsfarare för en absurd religion.

Sensemaker