2011-07-15

I väntan på Sputnik

När man berättar om hur världen hösten 1957 fick besked om ryssarnas satellit, så poängteras ofta förvåningen. Att ingen, ens på höga politiska och militära nivåer, förväntade sig något sådant. Jojo.

En gång inom en icke allt för avlägsen framtid kommer ni, då ni går ut i den klara morgonen, som ännu bidar solens uppgång, att få se en ny stjärna på himlen, klarare än morgonstjärnan. Men den kommer inte att likna någon stjärna ni sett förut, ty den här "himlakroppen" rör sig fullt förnimbart över himlavalvet.
- Poetisk vision i Tekniken idag 1956 (1955), årsbok för tidningen Teknikens värld

"We have created the rockets and all the equipment and instruments necessary to solve the problem of the artificial earth satellite."
- Den sovjetiska vetenskapsakademiens ordförande intervjuas av Pravda vilket citeras av New York Times den 2 juni 1957

Många som inte kände till sådana uttalanden eller tog dem på allvar var utan tvivel överraskade. Andra som gjorde det var utan tvivel överraskade av att det var proletärernas efterblivna paradis som stod för prestationen, inte minst sedan USA därpå gjorde flera misslyckanden i rask följd. Att ingen utanför von Braun-folket (eller hur man ska uttrycka det) förväntade sig en konstgjord satellit är dock osant.

Denna faktoid tog jag upp i bloggposten Sputnik x 3.

Se även Dwayne Day, The Sputnik non-surprise, The Space Review, 8 september 2009

1 kommentar:

JollyRoger sa...

Aftonbladet hade en artikel i början av 1957, av Eugen Semitjov. Jag tror han berättar om den i boken "Mellan dröm och verklighet". Artikeln handlar om den Sovjetiska rymdforskningen och innehåller en bild av en satellit där han fått med namnet "Sputnik". Författaren i fråga var även en duktig tecknare.

Det var mer än 30 år sedan jag läste hans böcker och har dem inte kvar, men kanske någon annan kan bekräfta.