2011-07-27

Måndagsfråga: N


  1. En magnet svävar ovanför en supraledare. Den supraledande egenskapen aktiveras vid låga temperaturer, som erhålls med flytande kväve, med den kemiska beteckningen N.
  2. N-skala är en Nätt skala för modelljärnvägar o.dyl. Har fått sitt namn efter spårvidden, Nio (Neuf, Neun, Nine...) millimeter.
  3. N-strålar är en märklig och lärorik episod i vetenskapens historia. Skeptic's Dictionary har en något bättre artikel än Wikipedia, även om det var svårt att hitta någon riktigt bra redogörelse på nätet (många är behäftade med irriterande fel).
  4. Under rättegången mot O. J. Simpson kom omskrivningen "the N-word" att nämnas till och från, jag minns ej varför. (Det stod inte för "Nicole").
Joakim satte veckans lördagsfråga, som händelsevis blev en måndagsfråga.

Inga kommentarer: