2009-12-11

Hitlers första krigsförklaring

Det har nu blivit bekant, att Hitler samma dag som de fjorton stora mötena i München förbjödos det oaktat talade vid ett stort möte på ett ställe, varvid han utfärdade en formlig krigsförklaring mot Frankrike och uppmanade alla fosterlandsvänner att åter draga ut på slagfälten.
- Tidningen Dalpilen, 2 oktober 1923

... Eller kanske det var ett grepp han kört tidigare. Det kan inte ha varit lätt att föreställa sig att ledaren för ett inte särdeles inflytelserikt bajerskt parti så småningom skulle kunna göra allvar av det hela. Än mindre när de en månad efter ovanstående försökte ta makten med våld, vilket misslyckades kapitalt, kostade flera av dem livet och fick andra på fästning.

5 kommentarer:

Stoffe sa...

Var H. alltså så stor redan på 20-talet att svenska lokaltidningar refererade från hans partimöten, eller har jag missat något väsentligt?

Hexmaster sa...

Omnämnd var han åtminstone (jag har återgett hela notisen), och hans namn förklaras heller inte. Blev lite förvånad.

Hans politiska karriär gick rätt starkt uppåt fram till kuppen då den kraschade (eller, skulle ha gjort). I januari 1923 hade NSDAP 20 000 medlemmar - inte färre, men heller inte fler.

Unknown sa...

Mindre än en månad? Vad jag minns (och Wikipedia bekräftar) var ölkällarkuppen den 8-9 november, vilket tillsammans med kristallnattens infallande på samma datum effektivt satte stopp för att dagen för murens fall skulle bli tysk nationaldag. (Så mycket hände det datumet att det omnämns som tyskland ödesdatum)

Eller syftade du på något annat försök till maktövertagande?

Hexmaster sa...

Ähum, "mindre än..." är naturligtvis fel. Fixat - tack.

Nazisterna var mycket för årsdagar och det är väl ingen slump att kristallnatten 1938 förlades till 9-10 november.

Hexmaster sa...

Nu läser jag Ian Kershaws stora Hitler-biografi och finner "de fjorton stora mötena" beskrivna. Förbudet mot NSDAP-mötena gjordes just för att man fruktade ett försök till statskupp. Det skrevs under av Gustav von Kahr, som senare skulle spela en roll i själva kuppen - bland annat så var han en av dem som Hitler viftade i ansiktet med sin pistol.

http://en.wikipedia.org/wiki/Beer_Hall_Putsch

Tipsar även om en intressant tråd på historiska forumet Skalman, oavsett vilken ev. koppling den har till just Dalpilens notis:
Bertil Malmberg om Hitler som talare