2009-12-18

En tysk böj

Här en klassisk faktoid-post: En halv böj, vari beskrivs hur sprit kunde få denna oväntade beteckning. Det kom sig så, att expediterna på systemet av den gamla sorten placerade de mest sålda varorna närmast. Eftersom en kvarting brännvin gick allra bäst, så placerades den direkt under disken, så att den bara var en lätt knäböjning bort.

Jag vet inte hur gammalt det begreppet är, men det vore intressant att höra ifall det är äldre än 1939. Då började motsvarande begrepp användas i Tyskland: Bückware, "böjvaror". Det avsåg även där varor under disken, men inte de mest sålda utan sådana som gömts undan för speciella kunder. Begreppet kom, av planekonomiska skäl s.a.s., att leva kvar i DDR även efter kriget.


Wikipedia (ty.): Bückware

1 kommentar:

Kinna Jonsson sa...

Kul! Jo, jag visste att en halv böj kommer från sprit under disken men inte resten om DDR. Festligt att du hittade mig när du googlade. =)God Jul!