2009-12-07

Lørdagsspørsmål: Ja, vi elsker dette landet


Kort: Vår Karl XIV Johan är Karl III Johan i Norge, som vi ju delade kung med på den tiden, och det är verkligen efter den gamle marskalken som paradgatan Karl Johan är uppkallad; osthyvelen är verkligen en norsk uppfinning, åtminstone patenterad i Lillehammer; gemet är däremot inte en norsk uppfinning; och sist men inte minst boka min, som skall översättas till bokmål och ges ut i nabo-landet, vilket jag händelsevis valde att förkunna medelst en lördagsfråga.

5 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Vad menar du med, att gemet inte skulle vara en norsk uppfinning? Att dom inte uppfann den vanligaste typen, eller?

Hexmaster sa...

Den som fixar norskan - och det gör vi väl? - hittar en god beskrivning på deras egen Wikipedia: Johan Vaaler

Annars kan man med fördel (också) ta del av Peter Englunds Om gemets histora.

Mye kort så uppfann Vaaler 1899 ett gem som var av en sämre sort än den konstruktion vi använder idag, och som fanns redan då.

Nisse i såga sa...

Men var inte den gemensamma nämnaren norge ?
Hur passar då gemet in ?

Wulfahariaz sa...

Jag gissar igen att gemensamma nämnaren är 3.

Hexmaster sa...

Det är ju en vanlig uppfattning, här som där, att gemet är norskt, så associationen finns avgjort där. Passande på en faktoid-blogg?