2009-03-18

Framtidens datorer

Engineers and mathematicians are like airplane designers. Models in use are already long outmoded by those on the drawing boards. Where a calculator like the ENIAC today is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future may have only 1000 vacuum tubes and perhaps weigh only 1½ tons.

- Andrew Hamilton, "Brains that click", Popular Mechanics mars 1949, sid 258

Detta välkända och ofta använda citat är alltså inte en faktoid, utan helt äkta.

Notera även att man förutspår datorer med färre komponenter. Det har heller inte slagit in.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Min erfarenhet är snarare, att förutsägelser tenderar att var överoptimistiska. Vad jag menar är att dom föutsäger saker, som inte går att genomföra. Det kan vara föutsägelser om allmän användning av saker, som är för opraktiska för ändamålet. Exempel är på det är förutsägelser om, att allt möjligt skulle drivas med kärnkraft. Folk kan även förutsäga genomslag för saker, som nästan ingen vill ha. Det gäller sådant som bildtelefoner, och mat i form av piller. (Skulle dom som pratade om det, själva vilja leva av piller?) Ett annat fel är att förutsäga saker, som är tekniskt möjliga men inte ekonomiskt. Exempel är byggnadsverk som kan konstrueras, men som ingen är beredd att satsa pengar på. Besläktat med det felet är att tro saker slår igenom, så fort dom blivit uppfunna. I själva verket brukar det ta 50 – 100 år, innan något nyuppfunnet blir en del av vardagen. Man ska alltså inte tro att något är en del av vardagen om 20 – 30 år, som ännu inte är uppfunnet. Vilket tyvvär är ett alltför vanligt framtidsscenario.

Anonym sa...

Visst hade man kunnat minska antalet komponenter i datorerna om man inte samtidigt förväntat sig att de hela tiden ska vara mycket kraftfullare än föregående generation... ;o)

Angående Lena´s kommentar så krävs det nog att man försöker tänka fritt och utanför ramarna hur man kan utnyttja ny teknik.

Självklart är inte alla idéer bra, men korkade idéer kam föda nya bättre.

Vad gäller kärnkraft, så insåg man rätt snart att det ur säkerhetsynpunkt inte var så lämpligt med ett kärnkraftverk i var mans hem, MEN allt möjligt drivs trots allt med kärnkraft idag och på ett betydligt kostnadseffektivare sätt.

Bildtelefoner kändes onödigt i början, men videokonferenser och video-chatt har ökat stadigt. För att inte tala om videobloggar på t ex YouTube som fullständigt exploderat de senaste åren.

Kan ju erkänna att jag hellre åker till affären och köper mig en entrecote än att käka piller, men du glömmer att vi säkert har en fjärdedel av världens befolkning som svälter eller åtminstone har matbrist och där kan faktiskt mat i form av piller vara ett bra alternativ för att hålla folk vid liv.

Det tar inte 50-100 år för uppfinningar att slå igenom. Det sker stora framsteg hela tiden, men de blir snabbt en del av vår vardag och vi tänker inte på dem som revolutionerande uppfinningar.

Innan 1980-talet trodde ingen att mobiltelefoner skulle få någon praktisk betydelse. Det är bara ca 15 år sedan sedan Internet blev en del av människors vardag både på jobbet och hemma. Bluetooth och radio-lan tekniken har gjort det möjligt att trådlösa enheter till mobiltelefoner och datorer och de kan dessutom kommunicera med varandra. Komprimeringsalgoritmer som ZIP, RAR, MP3, MPEG m fl i kombination med bredbandsutvecklingen och fildelningstekniker som BitTorrent, har gjort det möjligt att sprida stora mängder information effektivt till en mängd människor. Så visst sker det enorma framsteg hela tiden och om 20-30 år kommer Lena antagligen skratta åt sitt eget uttalande att "man ska alltså inte tro att något är en del av vardagen om 20-30 år, som ännu inte är uppfunnet." Tänk tillbaka på hur samhället såg ut för 20-30 år sedan... ;o)

Hexmaster sa...

Jag vet att framtidsförutsägelserna för 30 år sedan var rätt ense om att folk år 2009 jobbade på månen. :-)

Vidare: förutsägelser om kärnkraft, pillermat, hus på havsbottnen, rullande trottoarer, helikoptrar till varje hushåll etc. har inte slagit in. Däremot har vi Internet, mobiltelefoner, GPS, och en del annat som förvisso inte fanns med i alla framtidsvisioner.

Även om jag skrev om just mobiltelefoner här.

För att sammanfatta: Det är inte svårt att sia om framtiden - det kostar ju heller ingenting! - det svåra är att tala om vilka spådomar som kommer att slå in.

Däremot vet jag inte *någon* framtidsvision där folk gjorde så triviala ting som att rensa diken, källsortera sopor eller byta blöjor. Om man inte kommer på något bättre eller åtminstone häftigare sätt, så säger man ingenting - kantänka.

Anonym sa...

Okej, 50 – 100 år är nog lite överdrivet. Min poäng är att maskiner inte blir en del av vardagen, direkt när dom uppfunnits. Jag tänkte främst på filmen ”Tillbaka till Framtiden II” (1988). I den reser Marty McFly trettio år framåt i tiden (från 1985). Praktiskt taget alla bilar framställs då som flygande. Var den flygande bilen över huvud taget uppfunnen, när filmen spelades in? Så vitt jag vet gjordes flera förslag på konstruktioner, under 1990-talet. Men det finns fortfarande flera problem med dom, som väntar på sin lösning. Var anlägga start- och landningsplatser, hur förhindra krockar i luften, och vad händer vid motorstopp? Rullande trottoarer har folk drömt om, åtminstone sedan slutet av 1800-talet. Användningen är än i dag begränsad, eftersom dom också dras med praktiska problem. Den ursprungliga tanken med bildtelefoner, är att man ALLTID ska se den man pratar med. Så har det ju inte blivit. I stället väljer folk att bli sedda, vid vissa tillfällen och i vissa sammanhang. Något utöver det vill folk inte ha.

Bilen själv uppfanns på 1880-talet, och blev en del av vardagen kring 1960. Telefonen uppfanns omkring 1870, men jag vet inte när den slog igenom på bred front. Kan det ha varit under Mellankrigstiden? För mej består Internet av datorer, som har kontakt med varandra per telefon. (Datorn uppfanns kort efter Andra Världskriget.) Om du klickar på mitt namn, kommer den persondator du använder att få telefonkontakt, med en server som tillhör Krister Sundelin. (Han bor i Göteborg.) Internets olika delar, ser jag som detaljförbättringar: e-post, e-bank, webben, forum, utbyte av filer, och så vidare. Själva webben startades 1991, av en kärnfysiker vid CERN i Genève. Telenätet fanns ju redan. Man hade börjat tillverka datorer, som var tillräckigt billiga för en medelklassfamilj. Dessutom var dom tillräckligt användarvänliga, för att kunna hanteras av amatörer. Det är sådana förutsättningar folk sällan tänker på, när dom försöker förutsäga saker.

Mat i form av piller, är inget medel mot världssvälten. Vilka råvaror skulle man göra dom av? Folk svälter på grund av bristande framkomlighet, dåligt utnyttjande av jordbruksmark, och för att dom inte har råd med den mat som finns. Svälten kan avhjälpas med sådant som bättre infrastruktur, bättre jordbruksmetoder, andra grödor (sådana som människan kan äta), och odling för människor i stället för djur. Själv försöker jag dra mitt strå till stacken, genom att äta mindre kött. Jag erkänner att många av dom vegetariska rätter jag gillar, är ganska ”konstgjorda”. Med det menas att dom inte alls är gjorda av det, som dom verkar var gjorda av. I stället för kött är dom gjorda av soja- och veteprotein, svamp, ägg och ibland mjölk. Min erfarenhet är att dom är rätt dyra. Billigare är att köpa saker, som ligger närmare råvarorna: ärtor och bönor på burk, tofu och torkat sojaprotein. Det senare säljs i hälsokostaffärer, för 25 kronor påsen (två hekto). Den räcker till fyra till sex portioner, beroende på hur mycket man äter. Jag tror idéerna med pillermat var en extrapolering, av dåtida tendenser till allt mer industriell mat. Nu har pendeln svängt, och folk vill komma närmare råvarorna igen. Jag tror det är en motreaktion på att så många inte vetat, vad dom har stoppat i sej.

När det gäller att driva saker med kärnkraft, var det tanken om HUR som var fel. Man tänkte sej kärnreaktorer inbyggda i maskiner, alternativt direkt anslutna till dom. Det visade sej att riskerna med kärnkraft var så stora, att den måste koncentreras till ett fåtal stora kraftverk. Dom enda farkoster som fick inbyggda kärnreaktorer, var stora, militära ubåtar. En del rymdsonder har också fått sin energi, från radioaktivt sönderfall. Apropå rymden är anledningen till att vi inte återvänt till Månen, att ingen har varit beredd att betala. Efter Apollo 17 lades USA:s månprogram ner, på grund av politiska ompioriteringar. Folk som försöker förutsäga framtiden, ägnar sällan en tanke åt sådant. Jag tror det till stor del är därför, som så många förutsägelser inte slagit in. Man har helt enkelt bortsett från väsentliga delar, vars betydelse man inte insett.