2009-03-29

Kvinnan tige i församlingen

Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten.
- 1 Kor 14:33-34 (Bibel 2000)

Innan han kommer till det välkända citatet har Paulus skrivit om profeterande, tungotal o.dyl. Men att det är vanligt tal som avses just där framgår om inte annat av den andra meningen.

Det kan däremot inte tolkas på ett sätt som verkar vara rätt vanligt, nämligen som i rubriken: "Kvinnan tige i församlingen", i betydelsen en del av samhället (eller vad man skall kalla det). Det innebär inte att de skall knipa käft jämt, utan enbart under gudstjänsten. Vilket man naturligtvis kan tycka vad man vill om.

En standardkoll i grundtexten visar att det som ovan översatts till "sammankomsterna" är ordet ekklesia. Det betyder ju "kyrka" rent bokstavligt på flera språk (även överfört i begrepp som "ecklesiastik" m.fl.), men "sammankomst" eller "de [under gudstjänsten] församlade" är den ursprungliga betydelsen. Formen "sammankomsterna" användes även i 1917 års bibel, "församlingarna" hos Karl XII.

Kan avsluta med att jämföra med ett annat citat, från samma text:

En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad.
- 1 Kor 11:4-5

Såvitt jag förstått är det härifrån bruket kommer att herrar, men inte damer, tar av sig hatten inomhus. Man kan även utläsa att det är OK för kvinnor att profetera under vissa omständigheter.

3 kommentarer:

devadatta sa...

Allotetraploid har gjort en utvikning om den teologiska betydelsen av att kvinnor ska täcka sitt huvud.

Dessutom tar Bart Ehrman upp det andra stycket i sin Misquoting Jesus (på sid 183). Verkar som verser 33-35 flyttats runt i en del tidiga grekiska manuskript till efter vers 40. Dessutom hävdar Ehrman att sammanhanget (om hur kristna profeter ska bete sig) före 33 och efter 35 flyter på bättre om man tar bort 33-35. Dessutom säger Paulus i 11:2-16 att kvinnor ska ha slöja på sig när de profeterar, vilket ju säger emot att de ska tiga. Det finns fler indikationer på att Paulus texter ändrats i en mer kvinnofientlig riktning.

Anonym sa...

Noga räknat har jag svårt att förstå att de bibeldelar som påstås vara Paulus skall ha så stor betydelse för de troende.

Paulus/Saulus blev omvänd vid en uppenbarelse. Senare fick han enligt egen uppgift i Galateerbrevet evengeliet uppenbarat för sig vilket gjorde honom till apostel fastän han inte träffat Jesus medan denne levde bland människorna. Han hävdar dock att det evengelium han fick var helt identiskt med apostlarna vittnade om.

Bortsett från uppenbarelsen där han fick blev uppmanad att sluta förfölja de kristna har han alltså inte tillgång till Guds vilja mer än någon annan vid hans tid.

Det är alltså, enligt Paulus själv, bara en kyrkoledares uttalanden i praktiska frågor och trosfrågor. Som sådan borde den ju inte ens ha i bibeln att göra som i övrigt mest innehåller yttranden av folk som påstås ha haft riktig, rentav regelbunden kontakt med Gud -som Jesus lärjungar eller gammaltestamentliga profeter.

Sensemaker

Lena Synnerholm sa...

Kanske för att det han skrev, var sådant som låg i prästernas intresse?