2009-03-22

Salomoniska lösningar

Vad är en salomonisk lösning?
Och kungen sade: "Räck mig ett svärd!" När man kom med svärdet sade kungen: "Hugg det levande barnet mitt itu och ge hälften åt den ena och hälften åt den andra!"
Många som använder begreppet verkar tänka på ovanstående – att dela lika.
Då sade hon som var mor till den levande pojken – ty kärleken till sonen överväldigade henne: "Herre, ge honom hellre åt henne, döda honom inte!" Den andra sade: "Nej, ingen av oss skall ha honom. Hugg till!" Då befallde kungen: "Ge det levande barnet åt kvinnan här. Döda honom inte. Det är hon som är hans mor."
Vad Salomo gjorde var alltså inte att dela lika utan att dela vist. Enligt Kungaboken 3:16-28.

Inga kommentarer: