2009-03-15

"Det är icke gott att mannen är allena"

Bibelordet från 1 Mosebok 2:18, här ovan från 1917 års översättning, brukar förknippas med skapandet av kvinnan.

Men så gick det inte riktigt till:
Och HERREN Gud sade: "Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves."
Och HERREN Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar, och förde dem fram till mannen för att se huru denne skulle kalla dem; ty såsom mannen kallade var levande varelse, så skulle den heta.
Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla markens djur. Men för Adam fann han icke någon hjälp, sådan som honom hövdes.
Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.
Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen.
- 1 Mos 2:18-23 (1917)

Alltså: Först mannen, vars ensamhet åtgärdas med först djuren, sedan kvinnan.

Vilket förrexten skiljer sig något från skapelseberättelsen i kapitlet innan, där djuren skapas före människorna. Men, men; the devil is in the details, som man säger.

Relaterat på faktoid-bloggen: Revbensmyten

Inga kommentarer: