2008-01-11

Hitler-sången

Hitler has only got one ball
Goering's got two but very small
Himmler got something sim'lar
And Goebbels got none at all

(Mel. Colonel Bogey)

Några kommentarer:
  • "Bogey" är just det ordet och inte "boogie" (namnet lär ha tillkommit efter en golfande militär som visslade de välkända två första noterna istället för att hojta "Fore!").
  • Floden Kwai heter Khwae Noi, "lilla floden", där khwae betyder just "flod" (oaspirerat kwai betyder buffel).
  • Bron går inte över den floden utan över floden Mae Klong, som sedermera lär ha döpts om till "floden Kwai", Khwae Kwai, för turismens skull.
  • Texten ovan är från den aktuella perioden, men skall inte tolkas som en historisk utsaga.

Inga kommentarer: