2008-01-16

Fusion på 50-talet

Fusion - ren energi i obegränsad mängd och till ett obetydligt pris - förverkligades redan för 50 år sedan. Åtminstone om tidningar är något att tro på. Zeta hette underverket, där brittiska forskare i januari 1958 fick igång en termonukleär reaktion:

A SUN OF OUR OWN! - and it's made in Britain
- Typisk rubrik i brittisk press

I USA var åtminstone en tidning tillräckligt noggrann för att uppge en oavrundad sannolikhetsuppskattning, vilket skulle visa sig göra avsevärd skillnad:

LONDON, Jan. 24 -- Sir John Cockroft, chief of Britain's research establishment at Harwell, said today he was "90 per cent certain" that thermonuclear fusion of heavy hydrogen nuclei had been achieved.
- New York Times, 25 januari 1958

Sir Johns uppskattning var kanske korrekt på så sätt att det var en rimlig bedömning utifrån vad man visste. Hur som helst hade han fel: fusion hade inte inträffat. Och pressen reagerade som man alltid reagerar när man känner sig lurad på en sensation.

Forskare som var med beskriver händelsen som en kollision mellan vetenskaplig försiktighet och icke-vetenskapliga krav (från såväl press som allmänhet och politiker, kantänka) på faktiska besked:

More experiments were needed to see what kind of fusion was going on inside Zeta. The assembled press were not satisfied by this prevarication.

"I think what the press couldn't get their heads around was the fact that the scientists didn't know," recalls Dr Alan Gibson, a veteran of the original experiments.

"It wasn't that they wouldn't tell them, they didn't know, and that was a foreign concept."

Eventually, the director of AEA Harwell, Sir John Cockroft cracked, and confessed that he was 90% certain there was thermonuclear fusion.

"It was a reasonable, honest estimate," says Dr Gibson, "but the journalists took it as gospel. If Sir John thinks they're thermonuclear, they must be thermonuclear."

Citatet från BBC:s hemsida om det vetenskapliga försök som först upplevdes som en revolution, sedan som ett fiasko, trots att det aldrig var varken det ena eller det andra. Obligatorisk läsning.

BBC: The story of 'Britain's Sputnik'

Inga kommentarer: