2008-01-03

Fjol / fjor

Om du skall beskriva något som hände förra året, skriver du då "i fjol" eller "i fjor"?

Om du föredrar det senare är du förmodligen från Skåne.

I fornsvenskan hade ordet formen fiordh (släkt med ord som fjärran och engelska far, liksom latinets per och grekiskans flitigt använda para-, däremot inte ordet fjord). Norrut har -rd blivit ett tjockt l (som i "jola" för jorden, eller lite oväntat skvallerbyttan som "går i alla gålar"), sedan ett vanligt l. Söderut har det gamla uttalet bevarats bättre.

Inga kommentarer: