2008-01-25

"Satans mördare"

Uttrycket myntades (så vitt man vet) av Olof Palme. Det är inte ofta man ser så skarpa ord användas i utrikespolitiken, åtminstone inte av någon som annars uttrycker sig diplomatiskt (hos de som alltid formulerar sig på det sättet uteblir kontrasteffekten, och därmed effekten över huvud taget). Det enda liknande exemplet jag kommer på, åtminstone från vårt land, är Torgny Segerstedts avfärdande av den då helt färske rikskanslern: "Att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning."

Jag utvecklade ämnet en smula för att ge dig som läser detta tillfälle att erinra dig Palmes ord (om du nu känner till dem alls). Vilka var det som avsågs?

För det var inte USA med anledning av deras engagemang i Vietnam, utan Franco-regimen. Jag vet inte riktigt hur vanlig den felaktiga associationen är, det finns inte så särskilt många belägg på nätet, men detta är ju också bara en ofullständig återspegling av vad som försiggår i folks huvuden.

"Mördarna" förekom i ett tal 1975, det har nog blandats ihop med hans kända jultal 1972, där bombningarna av Hanoi jämfördes med ett antal andra illdåd i historien "där våldet triumferat". En anledning till att liknelsen med USA ligger närmare till hands är att kritiken mot detta land är ständigt aktuell, medan Franco-regimen inte längre finns - han dog förresten just 1975.

Ett annat välformulerat invektiv från 1975 är "diktaturens kreatur", där var det regimen i Tjeckoslovakien som avsågs.

Länkar:
Palmefonden har såväl dessa tal som många andra
Palmes Hanoi-tal 1972 (Youtube)
Torgny Segerstedt om Hitler - (inklusive svar från "en uppriktig vän till Sveriges folk"...)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Efter att ha uppdaterat min Realplayer två gånger och dessutom laddat ner en ytterligare codec kunde jag lyssna på talet (och andra) på Palemfondens
hemsida

/Håkan

Hexmaster sa...

Tackar! Palmefonden var ett bra ställe. Även om de kör med Real Audio. :-)

Anonym sa...

Jag tycker att det kan vara värt att förklara ordvalet "Satans mördare". Anledningen till att Palme valde att kalla Francoregimen just det just då var dennas vid partikongressen färska avrättningar av fem baskiska nationalister i Madrid.