2008-01-14

Bättre förr 1

It's easy to imagine what this would have been like 10 years ago – it would have been impossible; youth wasn't a tribe then – the beer, the brawls, the retching, maybe even some rape. In 1969, there was none of that.

När är detta skrivet? Vilken mörk tidsålder är det som hänvisas till? Gissa!

För facit, markera texten - den sista meningen är i vit text. (Vad numreringen beträffar inser den vakne läsaren att jag har mer på lager i detta outtömliga och fascinerande ämne: skillnaden mellan verkligheten och vår uppfattning om den.)

Artikeln är, som så många andra jag använt mig av, från New York Times. Sammanhanget är detta.

Inga kommentarer: