2008-01-07

En bok på nätet

Två klargöranden för nytillkomna läsare:
  1. Under våren kommer jag ut med en bok, Faktoider (Forum).
  2. Allt material däri (och mycket mer) finns sedan flera år på hemsidan www.faktoider.nu. Helt gratis, utan inloggning eller reklam eller begränsningar ö h t.
Varför lägga ut texterna gratis?

Den enklaste anledningen är att det är en del av processen. Ingen är perfekt - det är ju liksom en av de grundläggande teserna för hela företeelsen, att det blir fel när man minst anar det - och jag får mycket riktigt in påpekanden, korrigeringar och ifrågasättanden lite då och då på publicerade texter, om allt från enkla stavfel till grundläggande misstag.

Det är också därför nät-versionen utgör originalet: identifierade fel kan där rättas direkt, utan att behöva invänta nästa upplagas tryckande.

En annan anledning är moralisk, på så sätt att materialet till mycket stor del bygger på annat material som är fritt tillgängligt, eller åtminstone har någon annan som betalar notan. Dit räknas såväl Wikipedia som nät-forum som bibliotek.

Ännu en anledning är att i vår digitala tidsålder är det nu så, att en text finns "på riktigt" först när den finns på nätet - sökbar, länkbar, och läsbar, utan restriktioner.

Innan ett förlag nappade på idén så hade jag ägnat mig åt faktoid-jakt i fyra år. Vad skulle jag annars gjort av dem? Lagt dem på hög?

Sist men inte minst så är jag, bortsett från de övriga argumenten, tämligen övertygad om att det hela är mer kommersiellt sunt än det vid första påseende kanske verkar. För i skrivande stund är det fortfarande så, att en text på nätet inte går att jämföra med en text tryckt i en volym vad gäller läsbarhet - inte bara som njutning, utan något som man i längden alls går iland med. Att läsa en eller ett par hemsidor är inga problem, men att läsa den textmassa, som i boken upptar över 350 sidor, på en skärm är ett straff - lite som något en Dante Alighieri skulle kunna tänka ut för de som prompt vill få saker och ting kostnadsfritt. Visst, man kan skriva ut också - varsego.

Inga kommentarer: