2008-01-15

Alkohol och antibiotika

Den senaste faktoiden får flera höga poäng:
  • den är inte bara allmänt känd utan allmänt förutsatt, "det vet väl alla!"
  • den är helt osann (vad penicillinet beträffar), men
  • rymmer ändå en smula sanning (eftersom det finns fler antibiotika än penicillin)
  • orsakssambandet förefaller klart (man har blandat ihop begreppen)
  • den påverkar folks beteende
  • sist men inte minst så har det gått aningen snett när sådana hyperauktoriteter som apoteket och FASS skall förklara hur det ligger till, för de verkar också ha blandat ihop penicillin men andra sorters antibiotika.
Allt som allt, ett praktexemplar.

faktoider.nu: Alkohol och antibiotika

Inga kommentarer: